WACSI, Veden laatumittausjärjestelmä

WACSI on kaikille Suomen vesi- ja viemärilaitoksille kehitetty jatkuva asiakastyytyväisyystutkimus. Sitä on tähän mennessä hyödyntänyt 42 vesilaitosta. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat vesilaitokset saavat vertailukelpoista tietoa toimintansa kannalta tärkeistä asioista. Lisäksi jokaiselle mukana olevalle vesilaitokselle raportoidaan keskeisimmät parannuskohteet.


Timo Myllymäki
timo.myllymaki@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5441

Tuotekuvaus

Taloustutkimus on yhdessä vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kanssa kehittänyt veden asiakastyytyväisyysindeksin, WACSI:n. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kotitalousasiakkaiden mielipiteitä veden laadusta ja vesilaitosten toiminnasta.

Jokaisen tutkimuksen tilanneen vesilaitoksen alueelta haastatellaan puhelimitse 200 satunnaisesti valittua kotitaloutta. Helsingissä haastatellaan 500 kotitaloutta. Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat kaikki vesilaitoksen alueella asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Tutkimuksen näyte muodostetaan satunnaisotannalla vesilaitoksen alueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista.

Tutkittavat asiat

Haastateltavilta kysytään seuraavia asioita veden laadusta:

 • veden maku
 • veden haju
 • veden väri
 • veden paine
 • veden jakelu
 • veden hinta

Vesilaitoksen toiminnasta kysytään:

 • vesilaitoksen toiminnan uskottavuus
 • veden toimitusvarmuus
 • vesikatkokset
 • viemäreiden hajuttomuus
 • viemäreiden toimivuus
 • vesilaitoksen asiakaspalvelu
 • vesilaitoksen tiedotustoiminta
 • vesilaitoksen suhtautuminen tiedusteluihin
 • veden hinnoittelu
 • veden laskutuskäytäntö

Kaikki tekijät arvioidaan asteikolla 4 - 10.

Tutkimustulokset

 • Antavat objektiivista tietoa, miten vesilaitoksen kotitalousasiakkaat kokevat veden laadun ja vesilaitoksen toiminnan
 • Vertailutietoa muista tutkimuksessa mukana olevista vesilaitoksista
 • Tutkittua tietoa vesilaitoksen keskeisimmistä parannuskohteista

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutetaan kerran vuodessa (keväällä). Valmiit raportit toimitetaan asiakkaille juhannukseksi. Mukaan voivat ilmoittautua kaikki halukkaat vesilaitokset. Postitamme ennen seuraavaa tutkimuskierrosta jokaiselle vesilaitokselle tietoa tutkimuksesta.

Tutkitut yritykset/toimialat:

Seuraavat vesilaitokset ovat hyödyntäneet WACSIa omassa toiminnassaan:

Espoon Vesi
Hattulan kunnan vesilaitos
Haukiputaan kunnan vesihuoltolaitos
Helsingin Vesi
Hollolan Vesihuoltolaitos
Hyvinkään kaupungin vesihuolto
Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos
Jyväskylän Vesilaitos
Iin kunnan vesihuoltolaitos
Imatran Vesi
Kannuksen vesiosuuskunta
Kemin kaupungin vesi- ja viemärilaitos
Kempeleen Vesihuolto
Keravan kaupunkitekniikka vesihuolto
Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos
Kotkan Vesi
Lappeenrannan Vesilaitos
Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos
Laukaan kunnan vesi- ja viemärilaitos
LV Lahti Vesi
Masku-Nousiainen Vesilaitos
Naantalin kaupunki vesihuoltolaitos
Noormarkun kunnan vesihuoltolaitos
Oulaisten Vesiosuuskunta
Oulun Vesi
Outokumman kaupungin vesihuoltolaitos
Porvoon kaupungin vesilaitos
Pöljän vesiosuuskunta
Rauman vesilaitos
Saarijärven Vesihuoltolaitos
Sotkamon kunnan vesilaitos
Suolahden kaupungin vesilaitos
Suvisaariston Vesiosuuskunta
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos
Tampereen Vesilaitos
Turun Vesilaitos
Tuusulan Seudun Vesilaitos
Uudenkaupungin Vesi
Vaasan kaupungin vesilaitos
Valkeakosken kunnan vesilaitos
Vantaan kaupunki, vesi- ja viemärilaitos
Äänekosken kaupungin vesi- ja viemärilaitos

Tuotetta käyttävät jo:

 • Espoon Vesi
 • Hattulan kunnan vesilaitos
 • Haukiputaan kunnan vesihuoltolaitos
 • Helsingin Vesi
 • Hollolan Vesihuoltolaitos
 • Hyvinkään kaupungin vesihuolto
 • Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos
 • Jyväskylän Vesilaitos
 • Iin kunnan vesihuoltolaitos
 • Imatran Vesi
 • Kannuksen vesiosuuskunta
 • Kemin kaupungin vesi- ja viemärilaitos
 • Kempeleen Vesihuolto
 • Keravan kaupunkitekniikka vesihuolto
 • Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos
 • Kotkan Vesi
 • Lappeenrannan Vesilaitos
 • Lapuan kaupungin vesihuoltolaitos
 • Laukaan kunnan vesi- ja viemärilaitos
 • LV Lahti Vesi
 • Masku-Nousiainen Vesilaitos
 • Naantalin kaupunki vesihuoltolaitos
 • Noormarkun kunnan vesihuoltolaitos
 • Oulaisten Vesiosuuskunta
 • Oulun Vesi
 • Outokumman kaupungin vesihuoltolaitos
 • Porvoon kaupungin vesilaitos
 • Pöljän vesiosuuskunta
 • Rauman vesilaitos
 • Saarijärven Vesihuoltolaitos
 • Sotkamon kunnan vesilaitos
 • Suolahden kaupungin vesilaitos
 • Suvisaariston Vesiosuuskunta
 • Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos
 • Tampereen Vesilaitos
 • Turun Vesilaitos
 • Tuusulan Seudun Vesilaitos
 • Uudenkaupungin Vesi
 • Vaasan kaupungin vesilaitos
 • Valkeakosken kunnan vesilaitos
 • Vantaan kaupunki, vesi- ja viemärilaitos
 • Äänekosken kaupungin vesi- ja viemärilaitos