Suomi kohderyhmiksi -palvelu

Suomi kohderyhmiksi on uusi palvelumme tiedolla kohdentamiseen. Palvelun idea on siinä, että lähes kaikissa tutkimuksissa syntyy tietoa, jonka avulla voidaan muodostaa kohderyhmiä ja –yleisöjä erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin, esimerkiksi markkinointia varten.

OTA YHTEYTTÄ


Suomi kohderyhmiksi -palvelu vie idean käytäntöön asti

Palvelumme on konkreettinen työkalu kohderyhmien analysoimiseen, tarkasteluun, ymmärtämiseen ja kohdentamiseen. Kun olemme vienyt tutkimuksesi (segmentointi-, brändi-, asiakas- tai muu markkinatutkimus) datan Suomi kohderyhmiksi -käyttöliittymäämme, voit tarkastella dataa minkä tahansa muuttujan (tai segmentin, profiloinnin jne.) perusteella visuaalisesti selkeässä karttanäkymässä, verrattuna koko väestöön tai johonkin muuhun tutkimustietoon. 250 m x 250 m ruututietokanta on palvelun korkein tarkkuus.

Zoomattava, valitsemillasi muuttujilla korostettu dynaaminen näkymä on huikea ja tarjoaa lähes rajattomasti hyödyntämismahdollisuuksia liiketoiminnan, brändin johtamisen ja rakentamisen, asiakkuuksien ja markkinoinnin kehittämisen kannalta. Palveluun voi tuoda lähes rajattomasti dataa eli tutkimustietoa, asiakastietoa, avointa dataa, väestötilastoja jne.

Lyhyesti Suomi kohderyhmiksi -palvelusta

 1. Se on karttasovellus ja käyttöliittymä,
  jossa on sisällä sekä väestötilastot että valmista
  tutkimustietoa eri ilmiöistä ja toimialoista.
 2. Käyttöliittymään voi viedä melkein mitä tahansa
  tutkimustietoa kunhan datassa on mukana
  jokin paikkatieto, esim. postinumerotieto.
 3. Tutkimustieto voidaan yleistää käyttöliittymässä
  mallintamalla se väestöön perustuen ns. kiinnitysavaimiin,
  jotka voivat yksinkertaisimmillaan olla esim. vastaajien demografiatietoja.
 4. Käyttöliittymän avulla saadaan karttanäkymä
  tutkittavaan ilmiöön tai tutkimustulokseen ja voidaan
  tarkastella alueellisia eroja ilmiön esiintyvyydessä.
 5. Perustuen näihin havaittuihin eroihin voidaan kohdentaa
  toimenpiteitä, esim. markkinointia tai vaikkapa liiketoiminnan painopisteitä
  niille alueille, jotka vaikuttavat potentiaalisimmilta 
  suhteessa haluttuun tulokseen.
 6. Markkinoinnin kohdentamisessa voidaan muodostaa kohderyhmiä,
  jotka voimme viedä suoraan digitaalisille mainosalustoille tai antaa ne
  mainonnan toteuttajien esim. mediatoimistojen käyttöön.

Kysy meiltä lisää!

Kerromme mielellämme palvelustamme lisää ja mietimme yhdessä kanssasi miten se hyödyttäisi tutkimustesi jatkokäyttöä tai laajentaisi niiden käyttötarkoituksia ja hyötyjä.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää Suomi kohderyhmiksi -palvelustamme

Aiheeseen liittyvät palvelut