Segmentointitutkimukset

Segmentointi tarkoittaa ihmisten (kuluttajat, asiakkaat, muut sidosryhmät) ryhmittelyä keskenään samankaltaisiin osajoukkoihin. Tällöin yrityksen tai muun organisaation on helpompi suunnitella ja suunnata toimia näille ryhmille.

Ota yhteyttä


Mitä hyötyä segmentointitutkimuksista on?

Yritys tai muu organisaatio teettää itselleen oman segmentoinnin yleensä johtaakseen toimintaansa asiakastarpeista lähtöisin. Eri asiakasryhmillä on erilaisia tarpeita, ja näiden tarpeiden ymmärtäminen on edellytys oman toiminnan kehittämiseen ja suuntaamiseen oikealla, mahdollisimman puhuttelevalla tavalla kullekin asiakaskohderyhmälle. Segmentointitutkimus avaa kartan asiakasymmärrykseen ja mahdollistaa myös toimien kohdentamisen tarkasti ja halutulla tavalla. Konkreettisimmillaan tämä tarkoittaa esim. markkinoinnin sisältöjen ja sanoitusten räätälöintiä sekä mainosyleisöjen luomista esim. digitaalisiin medioihin. Mutta markkinointi on vain yksi osa-alue, yhtä lailla segmentointitieto auttaa yritystä kaiken toiminnan kehittämisessä tuotekehityksestä myyntiin ja asiakaspalveluun - asiakaskohderyhmien parempi ymmärtäminen on keskiössä.

Arjen työkaluksi

Jotta segmentoinnista tulisi arjen työkalu koko organisaatiossa, segmentit tulee herättää eloon kuvailevan asiakasryhmäprofiloinnin avulla, jolla maalataan käsin kosketeltavia asiakas- tai kuluttajatyyppejä. Parhaimmillaan asiakassegmentointi antaa koko organisaatiolle yhteisen ymmärryksen siitä, millaisille ihmisille/kuluttajille tuotteita tai palveluita kehitetään ja miten valituille segmenteille markkinoidaan.

Segmentoinnin hyödyntäminen vaatii hieman rohkeutta ja uskallusta kysyä ”miten voimme palvella sinua”. Ja että saadut vastaukset otetaan aidosti huomioon liiketoiminnan ja toiminnan suunnittelussa. Yksittäisten asiakkaiden kaikkien mielipiteiden huomioiminen on mahdotonta, mutta segmentoinnin avulla kuunneltavien mielipiteiden määrä pystytään rajaamaan hallittavaksi.

Ja kun segmentointi on tehty, voimme ns. segmenttiavaimien avulla liittää segmentoinnin osaksi kaikkia tuleviakin tutkimuksia, joita yritykselle/organisaatiolle teemme. Näin segmentointi elää mukana kaikissa tulevissakin markkinatutkimuksissa. Segmentit voidaan viedä myös asiakaskantaan, jolloin saadaan piirrettyä kuva sekä nykyisestä asiakaskannasta että piilevästä asiakaspotentiaalista, mikä asiakaskannassa odottaa löytämistään.

Kun segmentointitietoa hyödynnetään oikein, se lävistää koko liiketoiminnan: tuotesuunnittelun, paketoinnin, markkinoinnin, myynnin, jatkotoimenpiteet ja asiakaspidon.

Kun segmentointitietoa hyödynnetään oikein, se lävistää koko liiketoiminnan: tuotesuunnittelun, paketoinnin, markkinoinnin, myynnin, jatkotoimenpiteet ja asiakaspidon.

Senior Insight Director Jaakko Kaartinen

Tarjoamme kolmenlaista segmentointipalvelua

Segmentointitiedosta voi tulla yritykselle lyömätön kilpailuetu. Se auttaa suunnittelemaan ja parantamaan koko liiketoimintaa. Kun yritys tuntee kohderyhmänsä, sen suunnittelemat tuotteet ja palvelut löytävät maaliin paremmin.

  1. Asiakassegmentointi
    Asiakassegmentointi on asiakkaiden ymmärtämistä ja ryhmittelyä kohderyhmiksi, joille voidaan suunnitella ja kohdentaa optimaalisia toimia.
  2. Strateginen segmentointi
    Strategisen tason segmentoinnin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa toisistaan eroavia asiakasryhmiä, joilla on omia tarpeita, sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se auttaa yritystä tunnistamaan itselleen potentiaalisimmat asiakasryhmät ja niiden tarpeet.
  3. Valmis segmentointitieto
    Taloustutkimus tekee jatkuvasti segmentointitutkimusta eri teemoista, kuten asumisesta, terveydestä, matkustamisesta, ruoasta, liikenteestä, mediasta ja arvoista. Tämä on nopein ja edullisin reitti segmentointien maailmaan.

 

Kiinnostuitko segmentoinneista?

Jätä tarjouspyyntö tai ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Kaartinen Jaakko

Senior Insight Director jaakko.kaartinen@taloustutkimus.fi 040 727 6089

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290