Muuttoliiketutkimus

Muuttoliikettä tarkastellaan kunnissa usein eri näkökulmista. Joskus tutkimuskohteena ovat poismuuttaneet, joskus kuntaan muuttaneet, useimmin nämä molemmat, jolloin saadaan selville kunnan pito- ja vetovoimaan vaikuttavia asioita. Kohderyhmää voidaan rajata myös muuttoalueiden ja ihmisten iän mukaan tarvittavalla tavalla.

Ota yhteyttä


Muuttoliiketutkimuskonseptimme kysymykset taipuvat erilaisiin tarpeisiin. Niissä kysytään usein mm. seuraavia asioita:

  • Miksi muutti? Mikä nopeutti muuttopäätöstä? Mikä hidastaa muuttopäätöksen tekemistä?
  • Mahdolliset paluumuuttoaikeet (poismuuttaneilta)?
  • Mitkä tekijät estävät paluumuuttoa? Minkä asioiden tai palveluiden tulee toteutua, jotta paluumuutto mahdollistuisi?
  • Nykyisen ja entisen asuinkunnan vertailua pito-, veto- ja työntövoimatekijöiden löytämiseksi
  • Potentiaalisimpien paluumuuttajien identifiointi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441

Töyrylä Kari-Pekka

Client Director kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi 010 758 5315