Kaupunkiasuminen Suomessa -tutkimus

Uusi tutkimuskonsepti, jossa selvitämme suomalaisten kaupunkilaisten asumisen tarpeista ja aikomuksista asumiseen liittyen suurimmissa kasvukeskuksissa.

Ota yhteyttä


Tutkittua tietoa suoraan asukkailta mm. kaupunkikehittämisen  suunnittelun ja rakentamisen toimijoiden liiketoiminnan kehittämisen tueksi

Olemme kehittäneet tutkimuskonseptia asiakkaidemme kanssa yhteistyössä. Tutkimusta tullaan tekemään joka vuosi,  jolloin saamme tärkeää trenditetoa sekä mukaan ajankohtaisia teemoja. Tutkimuksen pohjalla on huolellisesti suunniteltu kvalitatiivinen tutkimus, joissa esiinnouseet tulokset kvantifioidaan määrällisellä tutkimuksella.

Kyselytutkimusta tehdään Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Lahden,Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun asukkaiden keskuudessa.

Tutkimme seuraavia asumisen teemoja:

Asumisen tarpeet yleisesti ja eri elinvaiheissa

Asuinympäristöön liittyvät tarpeet ja ihanteet

Asumiseen liittyvät tunteet ja huolenaiheet

Kiinnostus ja valmius maksaa eri asioista

Asumismuotojen ja asuntotyyppien kysyntä

Ajankohtaisimmat asumiseen liittyvät hankinnat


Kaupunkikohtaisissa raporteissa lisäksi:

Paikallisuusnäkokulma

Kapunginosien houkuttelevuus


Tutkimustulokset pitävät sisällään lisäksi kaupunkilaisten ryhmittelyn tulevaisuuden näkökulmasta

Millaisia erilaisia kohderyhmiä suomalaiset kaupunkilaiset muodostavat suhteessa asumiseen ja tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa? Mitkä asiat erottelevat ja mitkä ovat yhdistäviä tekijöitä? Millaiset elinvaiheet korostuvat missäkin ryhmässä? Ryhmittely antaa moniin tarpeisiin syvällistä kohderyhmäymmärrystä.

Kiinnostuitko Kaupunkiasuminen Suomessa -konseptistamme?

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää myös muista asumiseen liittyvistä tutkimuksista

Salonen Outi

Account & Insight Director outi.salonen@taloustutkimus.fi 0107585425