Kaupunkiasuminen Suomessa -tutkimus

Uusi tutkimuskonsepti, jossa selvitämme suomalaisten kaupunkilaisten asumisen tarpeita ja aikomuksia asumiseen liittyen.  Tutkimus valmistuu loppuvuodesta 2021. 

Ota yhteyttä


Kaupunkiasumisen trendit ja kuluttajatoiveet -raportti vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Kuinka tyytyväisiä kasvukeskusten asukkaat ovat tällä hetkellä asuntoonsa ja asuinalueeseensa?
Kuinka monella on muuttoaikeita ja minkä tyyppiseen asuntoon?
Mitä kaikkea uudelta asunnolta toivotaan ja mitä ollaan valmiita maksamaan?
Minkälaisia unelmia ja haaveita on asumisen suhteen?
Millaisia kohderyhmiä suomalaisista kaupunkiasujista löytyy peilaten tulevaisuuden asumiseen?

Tutkimuksen pohjalla on huolellisesti suunniteltu kvalitatiivinen tutkimus, jossa esiin nousseet havainnot on kvantifioitu määrällisellä tutkimuksella.

Vastaajamäärä on huikea,  yhteensä 6281 asukasta seuraavista kaupungeista: 

  • Helsinki
  • Espoo
  • Vantaa
  • Tampere
  • Turku
  • Lahti
  • Jyväskylä
  • Kuopio 
  • Oulu

Iso vastaajamäärä mahdollistaa syvällisemmän tarkastelun myös kaupunkikohtaisissa raporteissa. Esimerkiksi eri kaupunginosien houkkuttelevuuden. Kysy lisää tutkimuksesta!

Tutkimme seuraavia asumisen teemoja:

Asumisen tarpeet yleisesti sekä eri elinvaiheissa

Asuinympäristöön liittyvät tarpeet ja ihanteet

Asumiseen liittyvät tunteet ja huolenaiheet

Kiinnostus ja valmius maksaa eri asioista

Asumismuotojen ja asuntotyyppien kysyntä

Ajankohtaisimmat asumiseen liittyvät hankinnat


Kaupunkikohtaisissa raporteissa lisäksi:

Paikallisuusnäkökulma

Kaupunginosien houkuttelevuus


Tutkimustulokset pitävät sisällään lisäksi kaupunkilaisten ryhmittelyn tulevaisuuden näkökulmasta

Millaisia erilaisia kohderyhmiä suomalaiset kaupunkilaiset muodostavat suhteessa asumiseen ja tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa? Mitkä asiat kohderyhmiä erottelee ja mitkä ovat yhdistäviä tekijöitä? Millaiset elinvaiheet korostuvat missäkin ryhmässä? Ryhmittely antaa moniin tarpeisiin syvällistä kohderyhmäymmärrystä.

Kiinnostuitko Kaupunkiasuminen Suomessa -tutkimuksesta?

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää myös muista asumiseen liittyvistä tutkimuksista

Salonen Outi

Account & Insight Director outi.salonen@taloustutkimus.fi 010 758 5425