Silmänliiketutkimukset

Silmänliiketutkimus on olennainen osa myymälä- ja pakkaustutkimuksia. Se on parhaimmillaan yhdistettynä muuhun tutkimukseen,  kvantitatiiviseen ja/tai kvalitatiiviseen. Silmänliikemittaus voidaan toteuttaa joko siihen suunnitelluilla laseilla tai tietokoneen näytöllä.

Ota yhteyttä


Useita käyttömahdollisuuksia

Silmänliiketutkimukset soveltuvat erityisen hyvin asioiden ulkoasun tutkimiseen; pakkaukset, mainonta, verkkosivut. Toinen käyttötarkoitus on ympäristön hahmottamisen selvittäminen; myymälät ja kauppakeskukset, myymälähyllyt, ravintolat, katunäkymä jne.

Osana tuote-, myymälä- ja pakkaustestejämme tarjoamme silmänliiketutkimuksia erityisesti kertomaan mitkä elementit myymälässä kiinnittävät huomiota, mitä erilaiset pakkaukset viestivät, ja miten eri pakkaukset erottuvat hyllystä.

Tarjoamme koko tutkimuspaketin

Tavoitamme sovitun kohderyhmän, suunnittelemme tutkimuskokonaisuuden sisältäen myös silmänliiketutkimuksen, toteutamme kaikki sovitut tutkimusmuodot ja tiedonhankinnat, analysoimme datat ja raportoimme tulokset.

Esimerkki tutkimuspolusta - pakkaustesti

  1. Mihin katse osuu, silmänliike
  2. Mikä pakkaus valitaan
  3. Perustelut
  4. Pakkausten ja etikettien vertailu, silmänliike
  5. Eri pakkausten arviointi

Miksi silmänliiketutkimus?

Silmänliiketutkimuksen tuloksiin ei vaikuta se, millainen ihminen vastaaja haluaisi olla tai millaisen kuvan hän haluaa itsestään antaa. Tuloksiin ei myöskään vaikuta vastaajan ennakkoasenteet tutkittavaa asiaa kohtaan. Tulokset eivät siis peilaa kuluttajien mielipiteitä vaan kertovat objektiivisesti, miten tutkittavat asiat oikeasti toimivat. Näitä tuloksia täydennetään kuluttajien haastatteluilla, jotta ymmärretään paremmin kuluttajien perusteluita toimintansa taustalla.

Tutkimuksen tulokset ovat konkreettisia ja voimme lähes aina tehdä toimenpidesuosituksia niiden pohjalta.

Kysy meiltä lisää silmänliiketutkimuksista!

Lintunen Merja

Senior Insight Manager merja.lintunen@taloustutkimus.fi 010 758 5310

Salonen Outi

Account & Insight Director outi.salonen@taloustutkimus.fi 010 758 5425

Ristiluoma Riitta

Senior Insight Manager riitta.ristiluoma@taloustutkimus.fi 010 758 5332