Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimus

Suomalaisten muuttoon liittyvät näkemykset sekä paikkakuntien imago ja kiinnostavuus muuttokohteina. Tuoreimman tutkimuksen tiedonkeruu on tehty marraskuussa 2023 ja tutkimusraportit ovat nyt tilattavissa.

Ota yhteyttä


Uudistettu tutkimus!

Olemme tutkineet suomalaisten muuttohalukkuutta jo kauan. Tutkimus kattaa nyt kaikki manner-Suomen kunnat ja Maarianhaminan. Lisäksi muuttohalukkuutta taustoittavia kysymyksiä on lisätty. Tutkimustulosraportti antaakin kattavan kuvan suomalaisten suhtautumisesta muuttoon.

Tutkimuksesta on tilattavissa sekä yleisosa että kuntakohtaiset raportit, lisäksi voimme räätälöidä raportteja esimerkiksi maakunnittain tai seutukunta- tai hyvinvointialueittain.

Tutkimuksen yleisosa pitää sisällään:

 • Suomalaisten muuttohistoria: Kuinka usein on muuttanut? 
 • Tyytyväisyys nykyiseen paikkakuntaan, asuinalueeseen ja asuntoon?
 • Muuttoaikeet: Onko aikeissa muuttaa kunnan sisällä, toiseen kuntaan vai ulkomaille? Milloin muutto on ajankohtainen?
 • Motivaatiotekijät: Miksi on päädytty asumaan nykyiselle paikkakunnalle?
 • Jos pohtii muuttoa: Mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon kun muutetaan kunnan sisällä tai kunnasta toiseen?
 • Miksi muutto ei ole ajankohtainen?
 • Mitkä maakunnat houkuttelevat asuinpaikkoina?

Kuntakohtaisen raportin sisältö:

 • Houkuttelevuus muuttokohteena  
 • Yleisimago yleisarvosanalla 4–10
 • Vetovoiman tukipilarit eli mitkä asiat yhdistetään kuntaanne:
 • Hyvä työpaikkatarjonta
 • Hyvät opiskelumahdollisuudet
 • Hyvät harrastusmahdollisuudet
 • Hyvät liikenneyhteydet
 • Hyvät palvelut
 • Myönteisesti kehittyvä talousalue
 • Kunta on kehittämishaluinen
 • Monipuolinen kulttuuritarjonta
 • Turvallista asua ja elää
 • Luonto on ainutlaatuista
 • Ilmapiiri on myönteinen
 • Sopiva asuntotarjonta (hinta ja laatu)
 • Kunnassa on kiinnostavaa nähtävää
 • Voin suositella kuntaa asuinpaikkakunnaksi
 • Asunnon arvo säilyy
 • Kunnasta puhutaan sosiaalisessa mediassa myönteiseen sävyyn
 • Kunnan oma viestintä ja markkinointi on näkyvää
 • Kunta huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen näkökulmat

Ota yhteyttä

Lue myös uutisointi tutkimuksesta!

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441