Tutkimuksista kohderyhmiksi

Ilman kohderyhmäajattelua on vaikea tehdä tuloksellista markkinointia tai tuotekehitystä. Analysoimalla tutkimustietoa sekä yhdistämällä siihen muuta asiakastietoa, on mahdollista tunnistaa nykyisiä sekä potentiaalisia asiakaskohderyhmiä ja kohdentaa näille markkinointia, tai käyttää tietoa muussa liiketoiminnan kehittämisessä, esimerkiksi tuotekehityksessä tai palvelumuotoilussa.

OTA YHTEYTTÄ


Lähes kaikki tutkimusdatat pitävät sisällään kohderyhmiä

Taloustutkimuksen Suomi kohderyhmiksi -palvelun avulla lähes mikä tahansa tutkimus- tai segmenttitieto voidaan mallintaa kohderyhmäksi paikkatiedon perusteella. Palvelusta löytyy valmiiksi useita Taloustutkimuksen toteuttamia tutkimuksia, jotka syventyvät suomalaisten elämään ja kuvaavat, miten suhtaudumme eri asioihin ja mikä vaikuttaa asenteidemme taustalla. Tämän lisäksi myös asiakkaamme omia tutkimustuloksia voidaan tuoda palveluun. Datojen yhteisanalyysi paljastaa varmasti erilaisia kohderyhmiä, joiden tietäminen auttaa yritystä ymmärtämään paremmin markkinaa.

Tutkimustieto on usein vajaakäytössä

Kun tutkimuksia teetetään, jäädään niissä usein päätulosten tarkasteluun tai perusjakaumien analysointiin. Se on tiedon vajaakäyttöä. Nyt on aika lopettaa vajaakäyttö ja siirtyä tiedon tehokäyttöön.

Tutkimustiedon kiinnittäminen paikkatietoon on tehokkaan hyödyntämisen kannalta olennainen vaihe, sillä ilman tuloksista johdetun tekemisen kohdentamista hankitusta ymmärryksestä ei usein saada kaikkea irti. Luomalla tutkimustiedosta kohderyhmiä, jotka ovat suhteutettuna paikkatietoon, on kohderyhmät mahdollista mallintaa kartalle. Suomea voidaan tarkastella postinumeroista aina tarkkaan ruututietoon asti, joka koostuu 250 m x 250 m kokoisista alueista. 

Edelläkävijät hyötyvät uusista mahdollisuuksista ensimmäisenä

Tutkimustiedon yhdistäminen paikkatietoon avaa mahdollisuuksia, joihin monet eivät vielä ole osanneet tarttua. Ne, jotka osaavat hyödyntää tämän mahdollisuuden pystyvät saavuttamaan merkittävää kilpailuetua. Jokainen kuluttajamarkkinointia harjoittava yritys voi hyötyä asiakasymmärryksestä suuntaamalla käytännön tekemisen sinne, missä maaperä viestin vastaanottamiselle on otollisin. Vastaavasti julkisen sektorin toimijat hyötyvät tiedosta erilaisten toimien suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavana.

Kerromme mielellämme lisää kohderyhmien muodostamisesta ja hyödyntämisestä!

OTA YHTEYTTÄ

Kerron mielelläni lisää

Aiheeseen liittyvät palvelut