Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus

Laadullinen tutkimus soveltuu metodiksi kun sinulla on tarve kehittää uutta liiketoimintaa, tuotekategoriaa tai konseptia, haluat selvittää brändisi arvon kohderyhmässä, rakennat tarpeita ja motiiveja huomioivaa segmentointia tai muotoilet parempaa asiakaskokemusta palvelu- ja ostopolulla.

OTA YHTEYTTÄ

Tytäryhtiömme, Suomen johtava kvalitoimisto Inspirans toteuttaa laadullisen tutkimuksen tarpeesi mukaan

Kvalitatiivinen markkinatutkimus vastaa kysymyksiin miksi, millainen ja miten. Se on luonteeltaan kuvailevaa, diagnosoivaa, arvioivaa ja luovaa. Laadullista otetta hyödynnetään paljon muun muassa uusien tuotteiden ja markkinointikonseptien luomisessa ja esitestaamisessa.

Kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää sekä itsenäisesti että yhdessä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen kanssa. Kvalitatiivisella esiselvityksellä voidaan laatia kvantitatiivisen vaiheen kysymykset, jotka loogisesti rakentuvat kattamaan tutkimusongelman kannalta keskeisiä osa-alueita ja kokonaisuuksia. Kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan myös syventää kvantitatiivisessa mittauksessa saatuja tuloksia.

Miten kvalitatiivista tutkimusta tehdään?

Kvalitatiivinen tiedonkeruu tapahtuu tyypillisesti kasvotusten joko ryhmäkeskusteluina tai henkilökohtaisina syvähaastatteluina. Myös online-ryhmäkeskustelut, havainnointi ja etnografiset menetelmät kuuluvat menetelmäpalettiimme.

Meiltä saat huippuluokan laadullista tutkimusta muun muassa…

  • konsepti- ja tuotekehitykseen
  • brändin johtamiseen ja kehittämiseen
  • markkinointiviestinnän kehittämiseen
  • shopper-kokemuksen kehittämiseen
  • motiivipohjaiseen segmentointiin
  • customer journeyn kehittämiseen

Inspirans - Kvalitatiivisen tutkimuksen erityisosaaja

Inspirans on laadullisen menetelmän edelläkävijä Suomessa ja se on tunnettu luotettavasta ja tinkimättömästä tavasta työskennellä jokaisen toimeksiannon eteen.

Kerromme mielellämme enemmän kvalitatiivisen tutkimuksen mahdollisuuksista!

Ekman Pirjo

Managing Director pirjo.ekman@inspirans.fi 050 591 1030

Roth Sari

Senior Insight Specialist sari.roth@inspirans.fi 040 844 0925