Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimus

Suomalaisten muuttoon liittyvät näkemykset sekä paikkakuntien imago ja kiinnostavuus muuttokohteina. Uudistetun tutkimuksen tiedonkeruu on tehty helmi-maaliskuussa 2022 ja tutkimusraportit ovat nyt tilattavissa.

Ota yhteyttä


Uudistettu tutkimus!

Olemme tutkineet suomalaisten muuttohalukkuutta 2 vuoden välein. Uudistettu tutkimus kattaa nyt aiemman noin 60 kunnan sijaan kaikki Suomen kunnat. Lisäksi muuttohalukkuutta taustoittavia kysymyksiä on lisätty. Tutkimustulosraportti antaakin kattavan kuvan suomalaisten suhtautumisesta muuttoon.

Tutkimuksesta on tilattavissa sekä yleisosa että kuntakohtaiset raportit, lisäksi voimme räätälöidä raportteja esimerkikisi maakunnittain tai seutukunta- ati hyvinvointialueittain.

Tutkimuksen yleisosa pitää sisällään:

 • Suomalaisten muuttohistoria: Kuinka usein on muuttanut, missä on vietetty lapsuutta jne. 
 • Muuttoaikeet: Onko aikeissa muuttaa kunnan sisällä, toiseen kuntaan vai ulkomaille?
 • Motivaatiotekijät: Miksi on päädytty asumaan nykyiselle paikkakunnalle?
  Jos pohtii muuttoa: Miksi muutetaan uudelle paikkakunnalle?
 • Eri maakuntien houkuttelevuus
 • Tyytyväisyys nykyiseen paikkakuntaan, asuinalueeseen ja asuntoon?

Kuntakohtaisen raportin sisältö:

 • Houkuttelevuus muuttokohteena  
 • Yleisimago yleisarvosanalla 4–10
 • Imagon tukipilarit eli mitkä asiat yhdistetään kuntaanne:
  • Hyvä työpaikkatarjonta
  • Hyvät opiskelumahdollisuudet
  • Hyvät harrastusmahdollisuudet
  • Hyvät palvelut
  • Kehittyvä talousalue
  • Monipuolinen kulttuuritarjonta
  • Turvallista asua ja elää
  • Kiinnostava vapaa-ajan asumisen paikkakunta
  • Mahdollisuus elää ekologisesti kestävällä tavalla
  • Asunnon arvo säilyy
  • Joku muu, mikä?

Ota yhteyttä

Lisäanalyyseillä ja -palveluilla lisäymmärrystä

 1. Muuttotilastotarkastelu

 2. Muuttoennuste kunta-, maakunta- tai hyvinvointialuetasolla

 3. Suomi kohderyhmiksi -palvelu
  Tunnistetut muuttajaryhmät ainutlaatuisessa karttanäkymässä

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Kaartinen Jaakko

Senior Insight Director jaakko.kaartinen@taloustutkimus.fi 040 727 6089

Töyrylä Kari-Pekka

Client Director kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi 0107585315

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441