Vaikutusalueanalyysit

Vaikutusalueanalyysi tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että tutkimuksella tai tutkimusten yhdistelmällä mukaan lukien avoin ja asiakasperusteinen data, on pystytty määrittelemään mikä on tietyn tutkimuskohteen (esim. kauppa tai muu palveluja tarjoava yksikkö) vaikutusalue. Eli toisin sanoen miltä alueelta sen asiakkaat yleensä tulevat, miten laajaa maantieteellistä aluetta kohde pääsääntöisesti palvelee.

Ota yhteyttä


Mihin vaikutusalueanalyysia tarvitaan?

Vaikutusalueanalyysi auttaa ymmärtämään alueellista kaupankäyntiä. Alueen määrittämisen lisäksi vaikutusalueanalyysi pitää sisällään tiedon siitä, millaisia ko. vaikutusalueella sijaitsevat kuluttajat ovat. Mikä on heidän demografinen profiilinsa mutta myös millaisia kulutustottumuksia heillä on, millainen on heidän ostovoimansa, millaisia kiinnostuksen kohteita heillä on, millaisia harrastuksia heillä on, miten he liikkuvat, miten matkustavat, miten he kiinnittävät huomiota hyvinvointiinsa ja terveyteensä, miten syövät, miten asuvat, miten kuluttavat medioita, millaisia arvoja heillä on elämässään yleisesti jne.

Yleisimpiä käyttötarkoituksia vaikutusalueanalyyseille ovat:
 1. Vaikutusalueen koon määrittäminen ja sen kuluttajien profilointi
 2. Rahankäyttö, erilaisten palveluiden kuluttaminen (myös eri vuorokaudenaikoina)
 3. Mahdollisuus vaikuttaa kulutukseen (myynti, markkinointi, tuotteistus, liiketoiminnan johtaminen, ennusteet)
 4. Oman asiakaskunnan vertaaminen vaikutusalueen profiiliin; erojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen
 5. Näkymä tavaran- ja palveluntoimittajille; millaisille tuotteille/palveluille on kysyntää ja mitä valikoimista puuttuu
 6. Miten sesongit (esim. joulu, kesälomat) vaikuttavat vaikutusalueiden kokoon ja profiiliin
 7. Tarkastelut eri kuluttajaryhmistä käsin; ostovoimaiset taloudet, nuoret, 50+ jne. – millä alueilla nämä ryhmät korostuvat
 8. Kaupallisten kohdeyleisöjen muodostaminen

 

Kun ymmärrämme, millaiset ilmiöt ohjaavat kuluttajia, tiedämme, mikä tuote toimii milläkin alueella, miten puhutella kuluttajia houkuttelevasti ja millaisia tuotteita kannattaa kehittää.

Kun ymmärrämme, millaiset ilmiöt ohjaavat kuluttajia, tiedämme, mikä tuote toimii milläkin alueella, miten puhutella kuluttajia houkuttelevasti ja millaisia tuotteita kannattaa kehittää.

Vaikutusalueanalyysi tuottaa kohdeyleisöjä

Kaikille minkä tahansa toiminnan pisteille, joilla on jokin asiakas- tai käyttäjäkunta, voidaan selvittää vaikutusalueet ja laatia niistä asiakas-, käyttäjä- tai väestöprofiloinnit. Ja johtaa niistä kohdeyleisöt markkinoinnin ja mainonnan, tai muun toiminnan kohdentamiseksi. Mahdollisuuksia on rajattomasti mutta alla on lueteltu 10 profilointiesimerkkiä, joista voidaan laatia kohdeyleisöjä esimerkiksi digimainonnan alustoille tai offline-mainonnassa käytettäväksi.

 1. Minkä tahansa kauppaketjun myymälöiden profilointi
 2. Seurakuntien vaikutusalueen profilointi
 3. Äänestysalueen profilointi
 4. Lääkärikeskuksen vaikutusalueen profilointi
 5. Hyvinvointialueen profilointi
 6. Kaupungin tai kunnan vaikutusalueen profilointi
 7. Ravintolan vaikutusalue
 8. Kauppakeskuksen vaikutusalueen profilointi
 9. Asuinalueen vaikutusalueen profilointi
 10. Pien- tai kerrostaloalueiden profilointi

Kiinnostuitko  vaikutusalueanalyyseista?

Jätä tarjouspyyntö tai pyydä lisätietoa

OTA YHTEYTTÄ

Kaartinen Jaakko

Senior Insight Director jaakko.kaartinen@taloustutkimus.fi 0407276089