Asiakassegmentointi

Asiakassegmentointi on asiakkaiden ymmärtämistä ja ryhmittelyä kohderyhmiksi. Taloustutkimus tarjoaa segmentoinnin koko paketin: asiakkaiden ryhmittelyn kohderyhmiksi, asiakkaiden profiloinnin käytännön asiakastyötä helpottamaan ja ohjaamaan, segmenttien viemisen asiakkaan omaan asiakaskantaan, sekä ymmärryksen kohderyhmien strategisesta merkityksestä asiakkuuksien johtamisessa.

Ota yhteyttä


Perinteisesti segmentointi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän jakamista osiin erilaisten ominaisuuksien, esimerkiksi iän, sukupuolen tai asumisen perusteella. Pelkkä pintapuolinen tieto toimialasta tai yleisöstä on kuitenkin tehoton pohja strategian rakentamiseksi ja toteuttamiseksi sekä riittämätön väline markkinoinnin, tuotekehityksen ja viestinnän ohjaamiseen.

Meille segmentointi tarkoittaa paljon enemmän

  1. Segmentointi tarkoittaa syväluotaavaa katsausta siihen, mistä ihmisen tunnistaa ja millaiset tekijät erottelevat ihmisryhmiä. Ulkoisiin ominaisuuksiin yhdistämme ihmisen sisäisen maailman eli arvot, asenteet, tarpeet; mikä häntä kiinnostaa, mikä puhuttelee, mikä aiheuttaa vierastusta, mikä ihastusta?
     
  2. Segmentointi tunnistaa asiakas- ja kuluttajapersoonat, miten heidät erottaa toisistaan, millainen viesti heitä koskettaa ja miten heidät tavoittaa markkinoinnilla?
     
  3. Segmentointi voi liittyä myös siihen, miten eri ihmiset käyttäytyvät eri tilanteissa, tai eri hetkiin ihmisten elämässä. Voimme segmentoida ihmiset esimerkiksi sen perusteella, miten he liikkuvat, miten he syövät, tai miten he lomailevat jne.
     

Olennaista on, miten kaikki tämä tieto saadaan tiivistettyä palvelemaan yrityksen strategian suunnittelua ja toteutusta, ohjaamaan liiketoiminnan johtamista, kehittämistä ja arjen tekemistä? Siksi hyvin tehty segmentointi alkaa aina keskusteluista asiakkaan kanssa, jotta nähdään mitä mahdollisuuksia voimme tarjota ja toisaalta mikä on asiakkaalle realistista resurssit ja toiveet huomioiden. Segmentointi voi olla kevyt ja kertaluonteinen, tai kattava pitkän aikavälin ratkaisu useamman vuoden aikahorisontilla.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Perälahti Marko

Senior Client Director, Data Science marko.peralahti@taloustutkimus.fi 010 758 5290

Lisäpalvelut segmentoinnin hyödyntämiseen