Strategiaportaat

Toimiva strategia jalkautettuna käytäntöön on tuloksellisen toiminnan perusta. Onko organisaatiossanne mitattu, miten strategian jalkauttaminen on onnistunut organisaatiossanne? Strategiaportaat-tutkimustyökalumme kertoo, miten yrityksen/organisaation johto on menestynyt strategian laatimisessa ja sen läpiviennissä.

Ota yhteyttä


Vakiintunut tutkimuskonsepti on helppo ja nopea toteuttaa

Tutkimuksessa kysytään yrityksen/organisaation strategian tuntemista sekä selvitetään, onko strategia selkeä, ymmärrettävä ja helposti saatavilla, kuinka hyvin strategia on kuvattu, miten se toimii käytännön tasolla ja kuinka helppoa strategian toteuttaminen on omissa työtehtävissä.

Porrasprofiili

Tutkimuksessa selvitetään osuudet portaan eri tasoilla:

TOTEUTUMINEN | Kokee strategian toteuttamisen helpoksi ja kokee myös työnantajaorganisaation toteuttavan laatimaansa strategiaa käytännössä
YHTEYS KÄYTÄNTÖÖN | Työnantajan strategialla nähdään olevan selkeä yhteys organisaation toimintaan käytännön tasolla
YMMÄRTÄMINEN | Voi sanoa ymmärtävänsä, mitä organisaation strategia tarkoittaa käytännössä
TUNTEMINEN | Tuntee työnantajan strategian

Samalla voidaan myös selvittää kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat omaan työhönsä, organisaation työilmapiiriin ja työnantajaansa sekä kuinka todennäköisesti suosittelisi työnantajaansa ystäville ja tuttaville.

Kysy meiltä lisää!

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275