Mystery shopping

Mystery shopping -tutkimus kertoo, miltä yrityksen myynti- ja palveluprosessi näyttää asiakkaan silmin. Kyse on siis yrityksen palveluprosessin testaamisesta koulutettujen testiasiakkaiden avulla. Tutkimuksella voidaan arvioida minkä tahansa kontaktipisteen suoriutumista – tapahtui se sitten verkossa, puhelimitse tai kasvokkain.

Ota yhteyttä


Katso videolta mistä mystery shoppauksessa on kyse ja miten se tehdään:

Mystery shopping -tutkimuksella voit kartoittaa monipuolisesti eri asiakaskohtaamistilanteita

 • Kartoitetaan palvelutason nykytilanne joko palvelukonseptia rakennettaessa tai seurataan, kuinka palvelukonseptille asetetut tavoitteet käytännössä toteutuvat
 • Selvitetään, onko myyjien tuotetietous riittävää ja oikeanlaista
 • Tunnistetaan epäkohdat ennen kuin ne näkyvät asiakaskatona tai aiheuttavat reklamaatioita
 • Selvitetään oman tuotteen näkyvyys ja suosittelu jakeluportaassa
 • Selvitetään kilpailijoiden palvelukonseptin toimivuutta, vahvuuksia ja heikkouksia
 • Oman henkilökunnan ja jälleenmyyjien toiminnan auditoinnit

Miten tutkimus toteutetaan käytännössä:

 1. Meillä on laaja, valtakunnallinen mysteryshoppaajien verkosto,
  josta valitsemme kuhunkin työhön soveltuvimmat henkilöt.
 2. Kouluttamamme mysteryshoppaajat havainnoivat asiointitapahtumaa käymällä henkilökohtaisesti
  toimipisteissä, puhelimitse tai vaikkapa yrityksen palveluchatissa.
 3. Havainnoimme asiointitapahtumaa ennalta pohditun rungon mukaisesti, mutta mysteryshoppaajat kirjaavat ylös
  myös omat vapaamuotoiset kommenttinsa. Voimme täydentää havaintoja myös mysteryshoppaajien
  ottamilla valokuvilla ja screenshoteilla.
 4. Mysteryshoppaajat tallentavat havainnoinnin tulokset välittömästi havainnoinnin
  jälkeen esim. tabletilla tai älypuhelimella.

Tulokset nopeasti käytettävissäsi

Havainnointien tulokset ovat käytettävissä lähes reaaliaikaisesti raportointiportaalissa. Havaittuihin ongelmiin on siten mahdollista puuttua välittömästi. Haluttaessa portaaliin voidaan sisällyttää myös kriittisten palautteiden sulkemistoiminto. Raportointiportaali rakennetaan vastaamaan asiakkaan omaa organisaatiota - tuloksia voidaan siis tarkastella mm. havainnoittain/toimipisteittäin/alueittain. 
Valokuvat, screenshotit ja muut liitteet näkyvät raportointiportaalissa ko. havainnon yhteydessä.

Optiona teemme lisäksi määräajoin kehittämisanalyysin sisältäviä koosteraportteja.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää