Asiakassuhdetutkimus

Asiakkaat ovat kiistatta yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista. Vapailla markkinoilla asiakkailla on useimmiten valinnan varaa, ja jokainen etsii itselleen sopivinta vaihtoehtoa. Siksi tarvitaan faktaa asiakkaiden kokemuksista.

Ota yhteyttä

Asiakassuhdetutkimuksia kannattaa tehdä useista syistä:

 1. Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen: Asiakassuhdetutkimukset auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita, odotuksia ja mieltymyksiä. Tämä tieto on arvokasta liiketoiminnan kehittämisessä ja tuotekehityksessä. Kun yritys tietää, mitä asiakkaat haluavat ja odottavat, se voi kehittää tarjontaansa vastaamaan näitä tarpeita paremmin.
 2. Palautteen kerääminen: Asiakassuhdetutkimukset antavat yrityksille arvokasta palautetta omista tuotteistaan, palveluistaan ja asiakaskokemuksistaan. Asiakaspalaute auttaa yritystä ymmärtämään vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä tunnistamaan kehityskohteita. Tämä auttaa yritystä parantamaan toimintaansa ja tarjoamaan entistä parempaa asiakaspalvelua.
 3. Kilpailuedun luominen: Asiakassuhdetutkimusten avulla yritykset voivat saada kilpailuetua markkinoilla. Jos yritys kykenee tarjoamaan asiakkailleen erinomaisen kokemuksen ja täyttämään heidän tarpeensa paremmin kuin kilpailijat, se voi houkutella ja pitää asiakkaita luonaan. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös taipuvaisempia suosittelemaan yritystä muille, mikä voi lisätä uusien asiakkaiden hankintaa.
 4. Ongelmien havaitseminen varhaisessa vaiheessa: Asiakassuhdetutkimusten avulla yritykset voivat havaita mahdolliset ongelmat tai pettymykset asiakaskokemuksessa varhaisessa vaiheessa. Näin yritys voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien korjaamiseksi ennen kuin ne aiheuttavat suurempia vahinkoja tai menetyksiä. Tämä auttaa yritystä pitämään asiakkaansa tyytyväisinä ja välttämään negatiivista julkisuutta.
 5. Päätöksenteon tukeminen: Asiakassuhdetutkimusten tulokset tarjoavat yrityksille objektiivista tietoa, jota voidaan käyttää päätöksenteossa. Tietoon perustuvat päätökset ovat usein parempia ja vähemmän riskialttiita kuin intuitiiviset päätökset. Tutkimustulokset voivat auttaa yritystä priorisoimaan kehitystoimenpiteitä, kohdentamaan resursseja oikein ja suuntaamaan markkinointitoimenpiteitä tehokkaasti.

Johda tutkitulla tiedolla

Asiakassuhdetutkimus tuottaa konkreettista, helposti hyödynnettävää tietoa asiakastyytyväisyydestä ja asiakasuskollisuudesta yrityksen/organisaation toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Tutkimuskonseptimme sisältää seuraavat analyysit:

 • Asiakastyytyväisyysindeksi
 • Asiakasuskollisuusindeksi
 • Asiakasuskollisuussegmentointi
 • Vahvuus-/heikkous -portfoliot
 • Luokitteluanalyysi osatekijöiden arviointiin
 • Suositteluindeksi NPS (Net Promoter Score)
 • Helppousindeksi CES (Customer Effort Score)

Konseptimme on testattu ja toimiva kokonaisuus erilaisten yritysten/organisaatioiden asiakkaiden tyytyväisyyden ja uskollisuuden tutkimiseen. Meillä on vuosikymmenten kokemus eri tiedonkeruumenetelmistä ja myös kansainvälisistä asiakassuhdetutkimuskokonaisuuksista. Näiden avulla saat selkeät mittarit asiakassuhteiden arvioimiseen, kehittämiseen ja seuraamiseen - Suomessa tai globaalisti. 

Ota yhteyttä!

Selvitetään yhdessä, kuinka voimme auttaa asiakassuhteen ja asiakaskokemuksen kehittämisessä!

Lemmetyinen Juha

Senior Insight Manager juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi 010 758 5279