Yritysbränditutkimus

Yrityksen brändimielikuvan kehittäminen on jatkuva prosessi. Kehittämisen tueksi tarvitaan tietoa siitä, millainen mielikuva oman yrityksen brändillä on ja kuinka brändimielikuvan kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. 

Konsepti soveltuu yritysten ohella myös muiden organisaatioiden brändin tutkimiseen.

OTA YHTEYTTÄ


6 syytä kehittää yrityksen brändiä

Vahva brändi…
 1. ... auttaa osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja sitouttamisessa

 2. ... helpottaa pääomamarkkinoille pääsyä

 3. ... tukee uusasiakashankintaa

 4. ... mahdollistaa tuotteiden korkeamman hinnoittelun 

 5. ... auttaa lisäämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta 

 6. ... toimii suojakilpenä monia ulkoisia uhkia ja pieniä epäonnistumisia vastaan

Yritysbränditutkimuksella saat tietoa:

 • Yrityksenne tunnettuudesta valitussa kohderyhmässä 
 • Brändinne vahvuuksista ja heikkouksista
 • Asemastanne tärkeimpiin kilpailijoihin nähden 

Miten bränditutkimus tehdään:

 1. Haastatellaan valittua kohderyhmää (tyypillisesti potentiaalinen asiakaskunta) valituilla markkina-alueilla, Suomessa ja/tai ulkomailla
 2. Taloustutkimus muodostaa vastaajanäytteen sovittujen kriteerien perusteella
 3. Konsepti sopii toteutettavaksi eri tiedonkeruumenetelmillä kuten puhelinhaastattelu, internet-kysely jne.
 4. Taloustutkimus toteuttaa kaikki analyysit ja laatii yhteenvetoraportin tuloksista – luonnollisesti myös esittelemme tulokset henkilökohtaisesti!

 

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää