Yritysbränditutkimus

Hyvä yritysbrändi tukee uusasiakashankintaa, lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta sekä auttaa osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Parhaimmillaan se toimii suojakilpenä monia ulkoisia uhkia ja pieniä epäonnistumisia vastaan.

Yritysbrändin tutkimuskonseptimme soveltuu yritysten ohella myös muiden organisaatioiden brändin tutkimiseen.

OTA YHTEYTTÄ


Tutkimuksen avulla laaja ymmärrys yritysbrändisi positiosta

Yrityksen asema markkinoilla rakennetaan tunnettuuden ja vahvan brändimielikuvan avulla. Joskus tunnettuuden parantaminen voi olla ensimmäinen edellytys mielikuvan muokkaamiselle kohti tavoitetilaa!

Koska yritykset eivät toimi markkinoilla yksin, on myös tärkeää asemoida yrityksen asema suhteessa kilpailijoihin. Omien ja kilpailijoiden imagollisten vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen on tärkeää kehitettäessä mielikuvaa yrityksestä kohti yrityksen strategista tavoitetilaa.

Tunnettuus ja vahva yritysbrändimielikuva sekä erottautuminen kilpailijoista ovat siis edellytyksiä sille, että yritys on vakavasti otettava vaihtoehto, kun asiakkaat kartoittavat ja tekevät valintoja potentiaalisista yhteistyökumppaneista.

Taloustutkimuksen toteuttama räätälöity yritysbränditutkimus on helppo tapa lähteä selvittämään tunnettuutta ja mielikuvia halutun kohderyhmän keskuudessa. Tutkimuksen avulla saat tietoa:

 1. yrityksesi tunnettuudesta valitussa kohderyhmässä

 2. yritysbrändisi vahvuuksista ja heikkouksista

 3. yrityksesi asemasta tärkeimpiin kilpailijoihin nähden

 4. yrityksesi asemasta potentiaalisten asiakkaiden harkintalistalla

Yritysbrändimielikuvaa tutkittaessa on tärkeää määritellä juuri oikea yrityspäättäjien kohderyhmä, joiden mielikuvista ollaan kiinnostuneita. Yrityspäättäjät tavoitetaan parhaiten puhelinhaastatteluin. Erilaisten, ja joskus vaikeidenkin kohderyhmien tavoittamisessa tarvitaan ammattitaitoa – tästä Taloustutkimuksella on yli 50 vuoden kokemus.

6 syytä kehittää yrityksen brändiä

Vahva yritysbrändi…
 1. ... auttaa osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja sitouttamisessa

 2. ... helpottaa pääomamarkkinoille pääsyä

 3. ... tukee uusasiakashankintaa

 4. ... mahdollistaa tuotteiden korkeamman hinnoittelun 

 5. ... auttaa lisäämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta 

 6. ... toimii suojakilpenä monia ulkoisia uhkia ja pieniä epäonnistumisia vastaan

Miten bränditutkimus tehdään:

 1. Haastatellaan valittua kohderyhmää (tyypillisesti potentiaalinen asiakaskunta) valituilla markkina-alueilla, Suomessa ja/tai ulkomailla

 2. Taloustutkimus muodostaa vastaajanäytteen sovittujen kriteerien perusteella

 3. Konsepti sopii toteutettavaksi eri tiedonkeruumenetelmillä kuten puhelinhaastattelu, internet-kysely jne.

 4. Taloustutkimus toteuttaa kaikki analyysit ja laatii yhteenvetoraportin tuloksista – luonnollisesti myös esittelemme tulokset henkilökohtaisesti!

 

Mikäli yrityksesi tunnettuuden ja brändimielikuvan tutkiminen on ajankohtaista, otathan yhteyttä, niin kerromme lisää!