Yritysbränditutkimus

Yrityksen brändimielikuvan kehittäminen on jatkuva prosessi. Kehittämisen tueksi tarvitaan tietoa siitä, millainen mielikuva oman yrityksen brändillä on ja kuinka brändimielikuvan kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. 

Konsepti soveltuu yritysten ohella myös muiden organisaatioiden brändin tutkimiseen.

OTA YHTEYTTÄ


Yritysbränditutkimuksella selvitetään:

 • Yrityksen tunnettuus valitussa kohderyhmässä 
 • Tunnistetaan yritysbrändin vahvuudet ja heikkoudet 
 • Suhteutetaan yrityksen asema tärkeimpiin kilpailijoihin nähden 
 • Määritellään vahvuudet ja kehityskohteet

6 syytä kehittää yrityksen brändiä

Vahva brändi…
 1. ... auttaa osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja sitouttamisessa

 2. ... helpottaa pääomamarkkinoille pääsyä

 3. ... tukee uusasiakashankintaa

 4. ... mahdollistaa tuotteiden korkeamman hinnoittelun 

 5. ... auttaa lisäämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ja uskollisuutta 

 6. ... toimii suojakilpenä monia ulkoisia uhkia ja pieniä 
  epäonnistumisia vastaan

Miten yritysbränditutkimuksemme tehdään:

 1. Tutkimuksessa haastatellaan valittua kohderyhmää (tyypillisesti potentiaalinen asiakaskunta) valituilla markkina-alueilla, Suomessa ja/tai ulkomailla
 2. Taloustutkimus muodostaa vastaajanäytteen sovittujen kriteerien perusteella
 3. Konsepti sopii toteutettavaksi eri tiedonkeruumenetelmillä kuten puhelinhaastattelu, internet-kysely jne.
 4. Taloustutkimus toteuttaa kaikki analyysit ja laatii yhteenvetoraportin tuloksista – luonnollisesti myös esittelemme tulokset henkilökohtaisesti!


Analyysimme

KAIKKI TUTKITUT YRITYKSET:

 • Tunnettuus / arvostus -nelikenttä 

 • Arvostus / käyttötodennäköisyys -nelikenttä

 • Profiilianalyysi

TILAAJAYRITYS:

 • Vahvuus-heikkousportfolio

 • Kilpailija-portfolio (erotus parhaimpaan kilpailijaan)

 • Kehitysanalyysi (perustuu asiakkaiden / ei-asiakkaiden arvioiden vertailuun): toiminnallinen / viestinnällinen haaste

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää