Henkilöstökokemus

Oletko kiinnostunut tietämään organisaatiosi henkilöstön tyytyväisyyden tason, olennaiset kehityskohteet, sekä vertailemaan tuloksia muihin yrityksiin? Jos kyllä, niin voimme varmasti auttaa Henkilöstökokemus-tutkimuskonseptimme avulla.

Ota yhteyttä


Tutkitaan sinun ehdoillasi

Tutkimuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Räätälöinnissä huomioidaan mm. yrityksen arvot ja strategia, aiemmat kehityskohteet ja mahdolliset indeksilukulaskennat tuloskortteja varten.

Tutkimuksen avulla:

  1. selvitetään henkilöstön tyytyväisyys eri osa-alueisiin (mm. oma työ, sisäinen tiedonkulku, johtaminen)
  2. mitataan henkilöstön sitoutumista ja uskollisuutta erillisillä analyyseilla
  3. tunnistetaan tärkeimmät kehityskohteet osa-alueittain ja kokonaistasolla 
  4. suhteutetaan tulokset vertailutietopankkiin siltä osin kuin kysymykset ovat samoja kuin tietopankissa*
  5. selvitetään henkilöstön halukkuus suositella yritystä työnantajana

*) Tietopankin tuloksista on tehty tilastollisesti luotettavia nelikenttäanalyysejä, joita palvelussa on saatavilla kokonaistason lisäksi 14 eri toimialalta. Nelikentät kertovat eri osa-alueiden ja niiden sisällä olevien yksittäisten tekijöiden tärkeyden henkilöstökokemukselle. Samalla ne antavat vertailutietoa siitä, miten tyytyväisiä suomalaiset tai tietyllä toimialalla työskentelevät ovat näihin tekijöihin. Nelikenttäanalyysit ovat saatavilla myös tarkemmin rajatusta kohderyhmästä, esimerkiksi organisaation kokoluokan mukaan tai vaikka vain yksityisen sektorin yrityksistä. 

Kysy meiltä lisää henkilöstökokemuksen mittaamisesta!

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275