Suomi hoitaa – tutkimus potilaspoluista

Kyselytutkimuksella selvitämme kuinka pitkäaikaissairauksia hoidetaan – miten nopeasti hoitoon päästään ja kuinka hyvin hoitoon sitoudutaan – sekä luomme ymmärryksen siitä, millaista tietoa ja tukea potilas sekä hänen läheisensä kaipaavat. Lisäksi selvitämme koronapandemian vaikutuksia sairauksien hoitoon. 

Ota yhteyttä


Tuoretta tutkimustietoa

Tulosten avulla aukeaa kuva eri sairauksien hoitopoluista ja potilaskokemuksista - kuinka tyytyväisiä potilaat ja heidän läheisensä ovat ja mitkä ovat kehitystarpeet. Lisäksi nähdään eroja sairauksien välillä hoitoon pääsyn ja adherenssin osalta. Raportti antaa varsin käyttökelpoista lisäymmärrystä potilaan maailmasta, joka auttaa myös lääkäri-ja hoitaja-asiakkaiden kanssa toimimisessa. Tulokset esitellään sairauksittain ja maantieteellisesti jaoteltuina.

Mukana yleisimmät sairaudet

 • diabetes
 • astma
 • COPD
 • syövät
 • reuma
 • MS-tauti
 • masennus 
 • jne.

Voit ehdottaa mukaan myös sinua kiinnostavan sairauden!

Tutkittavat teemat:

 1. Diagnoosin saaminen & tieto- ja tukitarpeet
  Kuinka nopeasti potilaat saavat diagnoosin ja pääsevät hoidon piiriin? Mistä he hankkivat
  tietoa sairaudestaan ja sen hoidosta? Mitä huolia heillä on ja kuinka voitte olla heille avuksi?
 2. Hoitopolun eteneminen
  Kuinka usein kontrolleissa käydään? Mitkä tahot osallistuvat hoitoon? Milloin hoitoa tehostetaan?
  Mitä tukea saadaan ja toivotaan kroonisen sairauden kanssa elämiseen?
 3. Hoitoon sitoutuminen
  Noudattavatko potilaat annettua hoitoa? Mitkä ovat suurimmat esteet hoitoon sitoutumiselle?
  Missä vaiheessa tiputaan hoidon piiristä ja miksi? Mitä tukea saadaan ja toivotaan?

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Meillä on osaamista, näkemystä sekä tutkittua tietoa laajemmaltikin hyvinvointi- ja terveysalalta. Kannattaa siis olla yhteydessä myös muissa tutkimustarpeissa!