Ennakoiva tutkimus

Yritysjohdon tärkein tehtävä on ennakoida toimintaympäristön muutokset ja varmistaa, että yritys tekee tarvittavat toimet tulevaisuuden tuloksentekokykyä ajatellen. Kautta historian yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, osa nopeita, osa rakenteellisia hitaita muutoksia. Kaikkiin niihin on kuitenkin pitänyt reagoida ja varautua. Haluamme olla kumppanisi tulevaisuuteen varautumisessa, tulevaisuuden ennakoinnissa ja tarvittavan tiedon tuottamisessa.

OTA YHTEYTTÄ

Sumussa ei tarvitse kenenkään kulkea

Oli kyse mistä tahansa liiketoiminnasta tai markkinasta, tietoa voidaan hankkia ja analysoida, skenaarioita ja ennusteita voidaan laatia ja perustella. Asioita ja aikeita voi kysyä suoraan, tai tulevaisuutta voidaan ennakoida matemaattisin algoritmein perustuen menneisiin tapahtumiin ja kehityskaariin. Molemmat tavat ovat osaamistamme.

Haluamme myös tuoda esiin erityisen toimintamallin, skenaariotyöskentelyn, jonka avulla tulevaisuutta voidaan ennakoida, ja näin vahvistaa yrityksen kykyä varautua tulevaan.

Skenaariotyöskentely on viisas, inspiroiva ja hedelmällinen tapa laittaa käsitteet järjestykseen ja saada otetta sumuisesta tulevaisuudesta. Käytännössä se tarkoittaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien rakentamista historia- ja nykyisyysdatan sekä megatrenditiedon pohjalta siten, että jokainen tulevaisuusvaihtoehto on yhtä uskottava ja mahdollinen. Skenaariotyöskentely on systemaattinen, suurta datamäärää ja intuitiivista näkemystä hyödyntävä prosessi, jonka myötä saadaan näkymä tulevaisuuteen. Tulevaisuutta ei voi ennakoida ellei ole vahva tietopohja historiasta ja nykyisyydestä.
 

Skenaariotyöskentelyn hyödyt:

 1. Tulevaisuudesta tulee hallittava vastakohtana kaaokselle,
  ja tämä puolestaan tuo vakautta yrityksen toimintaan. 
 2. Päätöksentekoon tulee laaja-alaisuutta vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ansiosta.
  Eri tulevaisuuksista avautuu useita eri reittejä ja mahdollisuuksia verrattuna yhteen näkymään.
 3. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla toimilla,
  kun on syvää ymmärrystä vaihtoehdoista. 
 4. Skenaariotyöskentely on valtavan inspiroiva
  oppimisprosessi kaikille mukana oleville.

Skenaariotyöskentelyssä on siis kyse strategisesta ennakoinnista. Vaihtoehtoiset tulevaisuudet antavat oivallisen tarttumapinnan nykystrategian testaamiseen, vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien punnitsemiseen sekä strategian päivittämiseen. Näin skenaariotyöskentely vahvistaa kykyä varautua tulevaan ja tuo kilpailuetua.

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Jutellaan lisää skenaariotyöskentelystä ja mitä se tarkoittaa käytännössä

Salonen Outi

Account & Insight Director outi.salonen@taloustutkimus.fi 010 758 5425