Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on yrityksen strateginen kilpailutekijä. Siksi asiakaskokemus kannattaa tuoda kiinteäksi osaksi yrityksen toimintaa ja prosesseja – ja ilman sen säännöllistä mittaamista asiakaskokemuksen kehittäminen on vaikeaa. Meiltä saat kattavan ratkaisun, joka yltää pintaa syvemmälle asiakkaiden tuntoihin verrattuna tavanomaisiin asiakaspalautekyselyihin.

Ota yhteyttä


Säännöllisellä mittaamisella tunnistat muutokset ja reagoit tarvittaessa nopeasti

Asiakaskokemustutkimuksen sisältö ja toteutustapa räätälöidään asiakaskohtaisesti. Palautteen kerääminen voi tapahtua monella tavalla: nettikyselynä asiakkaan omista järjestelmistä  lähettynä tai Taloustutkimuksen lähettämänä, puhelinhaastatteluina tai vaikkapa henkilökohtaisina haastatteluina. Rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva tapa tavoittaa asiakkaat asiakaskohtaamisen jälkeen ja tehdään asiakkaille palautteen antaminen helpoksi. Joustavat raportointiratkaisumme mahdollistavat tulosten reaaliaikaisen seurannan ja asiakkaiden yhteydenottopyyntöihin reagoimisen nopeasti.

Asiakaskokemustutkimus toimii myös strategisen kehittämisen apuvälineenä. Säännöllisesti kerättävän palautteen tarkempi analysointi auttaa tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet ja vahvuudet ja kertoo asiakkaiden tarpeissa ja toiveissa tapahtuvista muutoksista.

Myös asiakkaiden antamien avointen palautteiden systemaattinen luokittelu ja analysointi on tärkeää, mutta jää liian usein tekemättä. Meillä on kyvykkyys analysoida suuriakin määriä avointa palautetta ja koostaa niistä yhteenvetoja.

6 hyötyä asiakaskokemustutkimuk­sesta:

  1. Asiakkaille helppo ja yksinkertainen tapa kertoa kokemuksistaan.
  2. Saat selkeän kokonaiskuvan asiakaskokemuksesta toimipiste-, alue- ja yritystasolla.
  3. Ymmärrät, mitkä tekijät ohjaavat asiakaskokemusta yrityksessäsi.
  4. Tulokset ovat heti käytettävissäsi raportointiportaalissa!
  5. Voit reagoida kriittiseen asiakaspalautteeseen välittömästi!
  6. Analyyttiset yhteenvetoraportit toimivat menneen toiminnan analysoinnin ja tulevaisuuden suunnittelun työvälineinä.

Ota yhteyttä!

Aloitetaan yhteinen matka asiakaskokemuksesi kehittämiseksi ylivoimaiseksi kilpailueduksi!