Kuntien tunnettuus- ja bränditutkimus

Tämä tutkimus tehdään usein siinä vaiheessa, kun kunnan viestintästrategiaa ollaan uudistamassa, terävöittämässä tai halutaan seurata, miten strategia on toteutunut. Tutkimus kohdistetaan niille alueille, minne kunnasta tai mistä kuntaan muutetaan, tai kunnan lähialueille, tai jopa koko Suomeen. Lisäksi tärkeänä kohderyhmänä ovat myös omat kuntalaiset. Tutkimuksessa voidaan tarvittaessa tehdä myös kohderyhmäanalyyseja esimerkiksi erilaisten potentiaalisten muuttaja-/matkailijasegmenttien tunnistamiseksi. Millaisena he kokevat kunnan vetovoiman?

Ota yhteyttä

Tutkimuksessa selvitettäviä asioita:

  • Spontaani ja autettu tunnettuus
  • Erilaisten tapahtumien ja vierailukohteiden tunnettuus
  • Imago, mielikuvat, joita kunta herättää spontaanisti ja autetusti
  • Houkuttelevuus asuinpaikkana, matkailukaupunkina, vapaa-ajan asuinpaikkana, etätyöskentelypaikkana jne.
  • Kuntaa koskevan uutisoinnin huomaaminen
  • Viestinnän seuraaminen
  • Mieluisuus muutamaan verrokkikuntaan nähden

Ota yhteyttä

Tiedolla johtaminen korostuu myös kuntatyössä

Tiedolla johtaminen korostuu myös kuntatyössä

Säännöllinen mittaaminen antaa selkärankaa tekemiselle. Päätöksiä ei voi enää tehdä mututuntumalla, vaan kuntalaisia pitää kuunnella aktiivisesti – ja tähän tutkimukset ovat yksi toimiva työkalu.

Jukka Ollikainen, Mäntyharjun kunnanjohtaja

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441

Töyrylä Kari-Pekka

Client Director kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi 010 758 5315