Kaupunkiasuminen Suomessa -tutkimus

Toteutimme kesällä 2023 ainutlaatuisen suuren tiedonkeruun suomalaisten kaupunkiasukkaiden keskuudessa. Selvitimme Suomen suurimmissa kaupungeissa asuvien ajatuksia asumisesta, tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Mitkä asuinalueet kiinnostavat? Mitä toivotaan asunnolta? Mitä uhkakuvia nähdään? Millä perusteella valintoja tehdään? Millaisia kaupunkiasukasryhmiä Suomessa on? Miten tyytyväisiä ollaan asuinalueeseen ja asuntoon. Poikkeavatko lahtelaiset kaupunkiasukkaat muista kaupunkiasukkaista? Entä turkulaiset?

Ota yhteyttä


Kaupunkiasumisen tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka tyytyväisiä kasvukeskusten asukkaat ovat tällä hetkellä asuntoonsa ja asuinalueeseensa?
  • Kuinka monella on muuttoaikeita ja minkä tyyppiseen asuntoon?
  • Mitä kaikkea uudelta asunnolta toivotaan ja mitä ollaan valmiita maksamaan?
  • Minkälaisia unelmia ja haaveita on asumisen suhteen?
  • Millaisia kohderyhmiä suomalaisista kaupunkiasujista löytyy peilaten tulevaisuuden asumiseen?

Kiinnostaako sinua yli 6000 suomalaisen kaupunkiasukkaan ajatukset − tai yksittäisen kaupungin asukkaiden ajatukset? Tutkittuna on Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan 18−79-vuotiaiden mielipiteet, toiveet, arvot ja asenteet.

Tutkimuksesta riittää hyödynnettävää pitkäksi aikaa. Aineisto on iso ja sieltä on löydettävissä sekä kokonaiskuvaa että yksityiskohtia auttamaan kaupunkeja suunnittelemaan palvelujaan. Myös kaupungeissa asumisen saralla toimivat rakennus- ja palveluyritykset hyötyvät tutkimuksestamme.

Laajasta aineistosta tarjotaan raportteja neljällä eri näkökulmalla:

  1. Asumisen trendit ja kuluttajatoiveet -raportti, joka pitää sisällään yli 6000 suomalaisen kaupunkiasujan näkemykset
  2. Omistusasujien trendit ja kuluttajatoiveet -raportti, jossa noin 3000 omistusasujaa tai omistusasumista harkitsevaa kertoo näkemyksensä
  3. Vuokra-asujien trendit ja kuluttajatoiveet -raportti, jossa noin 3000 vuokra-asujaa ja tai vuokra-asumista harkitsevaa kertoo näkemyksensä
  4. Kaupunkikohtainen raportti halutusta kaupungista: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti sekä Kuopio

 

Tutkimme seuraavia asumisen teemoja:

Asumisen tarpeet yleisesti sekä eri elinvaiheissa

Asuinympäristöön liittyvät tarpeet ja ihanteet

Asumiseen liittyvät tunteet ja huolenaiheet

Kiinnostus ja valmius maksaa eri asioista

Asumismuotojen ja asuntotyyppien kysyntä

Ajankohtaisimmat asumiseen liittyvät hankinnat

Tyytyväisyys asuntoon ja asuinalueeseen


Kaupunkikohtaisissa raporteissa lisäksi:

Paikallisuusnäkökulma

Kaupunginosien houkuttelevuus

Muuttoaikeet


Tutkimustulokset pitävät lisäksi sisällään kaupunkilaisten ryhmittelyn tulevaisuuden näkökulmasta

Millaisia erilaisia kohderyhmiä suomalaiset kaupunkilaiset muodostavat suhteessa asumiseen ja tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa? Mitkä asiat kohderyhmiä erottelevat ja mitkä ovat yhdistäviä tekijöitä? Millaiset elinvaiheet korostuvat missäkin ryhmässä? Ryhmittely antaa syvällistä kohderyhmäymmärrystä moniin tarpeisiin.

Kiinnostuitko Kaupunkiasuminen Suomessa -tutkimuksesta?

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää myös muista asumiseen liittyvistä tutkimuksista!

Salonen Outi

Account & Insight Director outi.salonen@taloustutkimus.fi 010 758 5425

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441

Lemmetyinen Juha

Senior Insight Manager juha.lemmetyinen@taloustutkimus.fi 010 758 5279