Työnantajamielikuvatutkimus 2024 - Suomen suurimmat kunnat

Vuoden 2024 tutkimuksen tulokset 62 suurimmasta kunnasta ovat nyt ennakkotilattavissa. Ota meihin yhteyttä niin saat tarjouksen!

Strategiseen työskentelyyn ja tiedolla johtamiseen kuuluu olennaisena osana myös työnantajamielikuvan arvioiminen ja mittaaminen. Strategian toteuttaminen on vaikeaa, ellei sen toteutumista seurata. Tätä silmällä pitäen kehitimme tutkimuksen, jossa selvitetään kuntanne mielikuvaa työnantajana.

Ota yhteyttä


Miten olennaista on tietää, miten potentiaaliset työntekijät kokevat kuntanne työnantajana?

Kunnat joutuvat kilpailemaan muiden kuntien ja yritysten kanssa hyvistä työntekijöistä. Niillä kunnilla, jotka ovat asian suhteen hereillä, on paremmat lähtökohdat pärjätä kilpailussa hyvistä työntekijöistä.

Strategiatyön yksi osa-alue kunnissa on työnantajamielikuvan arvioiminen ja mittaaminen. Toisaalta strategian toteuttaminen on vaikeaa, ellei sen toteutumista seurata. Säännöllisesti toteutettavat mielikuvatutkimuksemme ovat strategiatyössä erinomainen apu ja työkalu.

Tutkimuksen sisältö

 • Millä tasolla vastaajat tuntevat kunnan työnantajana (tuntee nykyisenä työnantajana, entisenä työnantaja, ystävä tai tuttava työskentelee, muuta kautta tai vain nimeltä, ei tunne)
 • Kokonaisarvio kunnista työnantajana
 • Mitä kuntaa voisi harkita omaksi työnantajaksi
 • Miten todennäköisesti muuttaisi kuntaan, jos saisi sieltä työpaikan
 • Kuntasektorin kiinnostavuus työnantajana
 • 14 mielikuvatekijää kunnista työnantajina:
 1. tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä
 2. kehittyvä organisaatio
 3. tarjoaa mahdollisuuksia urakehitykseen organisaation sisällä
 4. luottamusta herättävä ylemmän tason johtaminen
 5. arvostava lähiesihenkilötyö
 6. tarjoaa mahdollisuuksia työtehtävien vaihtamiseen organisaation sisällä
 7. hyvä referenssi myöhemmän uran kannalta
 8. kouluttaa ja kehittää henkilöstöään
 9. kilpailukykyinen palkka
 10. organisaatio tulee menestymään tulevaisuudessa
 11. pitää huolta henkilöstöstä
 12. hyvä työilmapiiri
 13. tarjoaa mahdollisuuden kuulua huippuammattilaisten joukkoon
 14. organisaatiossa huomioidaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen (esim. työvuorot ja työaikajoustot)

Lisäksi kattavasti vastaajien taustatietoja kuten ikä, koulutustaso, asema, millä toimialalla työskentelee jne.

Selkeä tutkimusraportti

Tutkimusraportti toimitetaan PowerPoint-muodossa. Saat raportissa tuloksista tekstiyhteenvedon sekä päätuloksia havainnollistavat graafit, joilla tärkeimpiä tuloksia on helppo esitellä edelleen esimerkiksi sisäisesti tai seminaareissa. Raporttiin sisältyy myös tulosten henkilökohtainen esittely etäyhteydellä.

Kiinnostuitko tutkimuksesta? Kysy lisää!

Myllymäki Timo

Senior Insight Manager timo.myllymaki@taloustutkimus.fi 010 758 5441

Töyrylä Kari-Pekka

Client Director kari-pekka.toyryla@taloustutkimus.fi 010 758 5315

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275