Mediatutkimukset

Kohderyhmäsi mediankäyttötavat ja -mieltymykset ovat tärkeää tietoa. Miten ja missä tavoitat kohderyhmäsi parhaiten? Entä miten viestisi otetaan vastaan? Voimme tutkia kohderyhmäsi mediankäyttöä tarpeidesi mukaan räätälöitynä tutkimuksena tai valmiiden tutkimuskonseptiemme avulla. Kysy lisää mediatutkimuspalveluistamme!

 

OTA YHTEYTTÄ

Esimerkki mediatutkimuskonsep­teistamme:
Lukija- ja lukemistutkimukset

Asiakas-, ammatti- ja järjestölehti, paperisena tai verkossa, on tärkeä tiedotuskanava ja markkinointiväline sidosryhmille mutta toimiakseen lehden on oltava lukijalle hyödyllinen. Hyvä lehti vahvistaa asiakasuskollisuutta, vahvistaa ammatti-identiteettiä, tukee markkinointiviestintää, terävöittää imagoa ja brändiä, sekä toimii suorana vuorovaikutuskanavana kohderyhmään.

Kehitä sisältöä tutkitun tiedon avulla

Lehdille asetettujen tavoitteiden kääntäminen laadukkaaksi ja kiinnostavaksi sisällöksi on lehden tekijöille jatkuva haaste. Lehden toimituksellista kehitystyötä suuntaamaan ja tehostamaan räätälöity tutkimus antaa toimitukselle työkaluja lukijakunnan tuntemiseen.

Tulosten ammattitaitoinen analysointi ja tulkinta varmistaa niiden hyödynnettävyyden lehden kehittämisessä, palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa, ammatillisen identiteetin vahvistamisessa sekä lukijapalautteen saamisessa. Lukijapalaute voidaan kerätä verkossa esim. näköislehden avulla, kirjekyselynä tai puhelinhaastatteluna. Vertailuja varten käytössämme on laaja lukijatutkimustietopankki.

Kysy lisää lukija- ja lukemistutkimuksista

Mikkonen Katja

Senior Client Director katja.mikkonen@taloustutkimus.fi 010 758 5257