Syvällistä asiakasymmärrystä – LähiTapiola johtaa liiketoimintaansa tutkimusdatan avulla

Voiko tutkimusdata auttaa vahvistamaan brändiä ja kehittämään koko liiketoimintaa? LähiTapiolassa data on kaiken kehittämisen ytimessä. Tutkimustietoa kerätään jatkuvasti ja sen avulla tehdään isojakin kurssin muutoksia. Tulevaisuudessa asiakasymmärrystä lisäävän datan merkitys korostuu entisestään.

Asiakkaan ymmärtäminen ja liiketoiminnan kehittäminen lähtee siitä, että käytössä on luotettavaa ja ajantasaista dataa päätösten tueksi. LähiTapiolassa tutkimusdata nivoutuu kiinteäksi osaksi liiketoimintaa. Sen avulla paitsi vahvistetaan brändiä, kehitetään myös koko liiketoimintaa.

”Meillä datan hyödyntämisestä on tullut erittäin tärkeä osa koko liiketoiminnan kehittämistä. Olen itse asiakaslähtöisen johtamisen puolestapuhuja ja uskon siihen, että tarvitsemme oman tutkimustoimintamme lisäksi myös ulkopuolisen kumppanin kautta saatavaa puolueetonta tietoa”, johtava asiantuntija Juho-Ville Matveinen LähiTapiolasta kiteyttää.

Juho-Ville Matveinen
Matveinen luotsaa johtavana asiantuntijana tiimiä, joka keskittyy tiedolla johtamiseen ja asiakaskokemuksen syventämiseen. Neljän hengen asiantuntijatiimin tavoitteena on tuottaa tietoa, jotta koko yhtiöryhmä ymmärtäisi asiakkaitaan paremmin ja voisi jatkuvasti kehittää liiketoimintaansa.

Jotta markkinatilanteesta ja asiakkaiden näkemyksistä saadaan mahdollisimman puolueetonta tietoa, on tärkeää tehdä yhteistyötä ulkopuolisen kumppanin kanssa.

”Ulkopuolinen kumppani auttaa meitä näkemään kilpailluilla markkinoilla mahdolliset sokeat pisteet. Faktapohjainen päätöksenteko on pohja aivan kaikelle”, Matveinen korostaa.

Kaikki lähti halusta ymmärtää kuluttajia

Saadakseen luotettavaa tietoa brändin johtamista koskevan päätöksentekonsa tueksi LähiTapiola käynnisti yhteistyön Taloustutkimuksen kanssa jo vuonna 2018.

Vuosien varrella yhteistyö on laajentunut tiiviiksi kumppanuudeksi. Kuluttajien lisäksi LähiTapiola on seurannut vuodesta 2022 lähtien aktiivisesti myös yrityspäättäjäkohderyhmää, johon kuuluvat enintään 250 henkilöä työllistävät yritykset.

Alkuvuosina vastaajia oli kuluttajapuolella vuositasolla valtakunnallisesti 3 000, mutta nyt jo maakunnittain edustavasti 14 000. Lisäksi yrityspäättäjäkyselyyn osallistuu vuosittain 1 800 yritystä. LähiTapiola saa Taloustutkimukselta uutta dataa rullaavasti kuukausittain ja yhtiö analysoi itse tilannettaan Matveisen johtaman tiimin voimin.

”Tutkitun tiedon merkitys on sitä tärkeämpää mitä strategisempia päätöksiä tehdään.”

”Varsinkin Taloustutkimuksen paneeli on meille arvokas. Olemme seurannan avulla pystyneet luotettavasti selvittämään, että meidät nähdään rahanarvoisena, henkilökohtaisena ja paikallisena yhtiönä. Samalla data on auttanut näkemään, mitkä alueet ovat olleet heikompia. Datan tilastollinen analysointi on auttanut konkreettisesti kehittämään liiketoimintaa”, Matveinen kuvailee.

Syvällistä kumppanuutta

Kun tutkimustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen punoutuu dna:n tavoin osaksi kaikkea liiketoimintaa, myös LähiTapiolan ja Taloustutkimuksen yhteistyö on laajentunut syvälliseksi kumppanuudeksi. Kumpikin haastaa toista ja tutkimuksen keräämistä sekä hyödyntämistä kehitetään jatkuvasti.

”Koen, että kumppanuutemme on sillä tasolla, että voimme oikeasti keskittyä ratkaisemaan asioita”, Matveinen lisää.

Miten hyvin suomalaiset yritykset osaavat hyödyntää tutkimusdataa päätöksenteossa?

”Moni yritys ymmärtää tutkimustiedon tärkeyden. Aika harvassa ovat kuitenkin yritykset, jotka tekisivät brändiseurantaa samalla tasolla kuin LähiTapiola. Pitkä yhteistyö mahdollistaa yhdessä kehittämisen. Datan käyttö avaisi mahdollisuuksia kaikille yrityksille”, Senior Insight Manager Paula Lehto Taloustutkimuksesta sanoo.

Tutkimusdatan merkitys korostuu jatkossa

Matveinen korostaa, että tutkitun tiedon merkitys on sitä tärkeämpää mitä strategisempia päätöksiä tehdään. Nähtävissä on, että datan merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa sekä tekoälyn lisääntymisen että markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen pirstaloitumisen seurauksena.

”Kliseisesti data on liiketoiminnan polttoainetta. Vuosien varrella myös organisaatiomme kypsyys tiedon hyödyntämisessä on kasvanut. Jatkossa meidän pitää ymmärtää kuluttajien psykografisia ominaisuuksia entistä paremmin, jotta osaamme kehittää liiketoimintaa heidän tarpeitaan vastaaviksi. Tutkitun tiedon merkitys kasvaa”, Matveinen kuvailee.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275