Väestötutkimukset

Väestötutkimus on väestöltä kerättäviin tietoihin perustuvaa tutkimusta. Tätä tietoa tarvitsevat niin valtio, kunnat kuin muutkin julkiset organisaatiot, sekä monet yritykset. Aika kun halutaan toteuttaa tutkimusta väestöä edustavasti, joko koko väestössä tai jossain sen osassa, tarjoamme tämän tiedon keräämiseen kustannustehokkaat ja luotettavat tuotteet ja palvelut.

Ota yhteyttä


Olemme joka viikko yhteydessä suomalaisiin ja toteutamme sujuvasti myös kansainvälistä tiedonkeruuta

Haastattelututkimus on usein ainoa tehokas keino selvittää, miten väestö toimii ja käyttäytyy eri asioiden suhteen ja eri tilanteissa, tai miten se käyttäytyisi eri skenaarioissa. Käytössämme ovat kaikki yleisimmät tiedonhankintamenetelmät ja pystymme siten toteuttamaan Suomessa myös monikansallisesti yhteismitallisia tutkimuksia, esim. EU-rahoitteisia tai EU:n tilaamia tutkimuksia.

Haastattelututkimukseen voidaan liittää joustavasti myös monenlaista avointa dataa. Teemme myös mallinnuksia koko väestöön tutkimustemme pohjalta – ja näitä mallinnustietoja voidaan mallinnuksen jälkeen palauttaa erilaisiin väestön tietoja sisältäviin tietojärjestelmiin uusiksi muuttujiksi.

Kysy meiltä lisää väestötutkimusten toteuttamisesta!