Jäsentutkimukset

Taloustutkimuksella on pitkäaikainen ja vahva kokemus erilaisille organisaatioille tehdyistä jäsentyytyväisyystutkimuksista ja muista jäsenistölle suunnatuista kyselyistä. Myönteisen jäsenkehityksen kannalta sekä jäsenrakenteen ennakoimiseksi jäsentutkimus on erinomainen tapa lähestyä jäsenistöä ja kuunnella heitä.

Ota yhteyttä


Miksi jäsentutkimus?

Kuunteleminen on arvostusta. Jäsenet toimivat monissa erilaisissa rooleissa ja kuunteleminen on osa elävää yhteydenpitoa organisaation ja jäsenkentän välillä. Tällöin vaikuttaminen ei rajoitu ainoastaan jäsenviestintään tai työpaikoille, ammattiosastoihin tai valtuustovaaleihin.

Kun lähtökohtana on erilainen lähestymistapa jäseniin, he eivät ole vain numeroita rekistereissä ja -tilaistoissa. Jäsentutkimus tarjoaa arvokkaan palautekanavan jäsenistölle ja edistää avoimuutta.

Jäsentutkimus antaa kattavan kuvan jäsenistön odotuksista sekä tyytyväisyydestä nykyiseen toimintatapaan ja palveluihin (ml. viestintä ja tiedottaminen). Sen avulla tunnistetaan myös kehittämisalueet. Säännöllisesti toteutettuna se auttaa näkemään pidemmän ajan muutoksia, joiden muutos vuositasolla voi näyttää pieneltä.
 

Jäsentutkimukset räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan:

 1. Tutkimuseettiset seikat otetaan huomioon kaikilla tavoin. Tutkimusaineisto käsitellään ja analysoidaan yksilönsuojaa kunnioittaen. Jäsenten nimet, osoitteet ja muut tunnistetiedot poistetaan aineistosta jo ennen tilastollista analyysivaihetta.

 2. Tuloksista laaditaan selkeä ja havainnollinen tutkimusraportti, jonka avulla järjestö, liitto, seura tai yhdistys voi kehittää toimintaansa ja palvelujensa laatua sekä viestintäänsä vastaamaan entistäkin paremmin jäsenten tarpeita.

 3. Tarjoamme myös puolueettoman kanavan jäsenistön mielipiteen selvittämiseen erilaisissa ajankohtaisissa asioissa pulssikyselyillä.
   

Esimerkkejä tutkittavista teemoista:

 1. Ammatillinen tilanne (esim. uravaiheet, kehittymistoiveet, uran- tai alanvaihtosuunnitelmat)
 2. Arvot, asenteet, motiivit
 3. Edunvalvonta
 4. Jäsenedut
 5. Jäsenpoistuma (eronneet jäsenet)
 6. Jäsenprofiili
 7. Järjestön, liiton tai yhdistyksen tapa toimia
 8. Koulutustoiminnan ja uraneuvonnan kehittäminen
 9. Suhtautumista järjestöön, seuraan, liittoon tai yhdistykseen
 10. Strategian onnistuminen ja kehittäminen tulevaa strategia- , ohjelma- tai toimintakautta varten
 11. Viestintä ja tiedottaminen
 12. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
   

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää eri mahdollisuuksista!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää