NPS – Nettosuositteluindeksi

NPS on tutkimuskonsepti, jolla mitataan asiakasuskollisuutta ja sen vaikutusta liiketoiminnan tulokseen. Tutkimus perustuu kysymykseen valmiudesta suositella tutkimuksen kohteena olevaa yritystä. Suosittelun on havaittu olevan monesti suurin yksittäinen asiakasuskollisuutta ja asiakastyytyväisyyttä selittävä tekijä, ja indeksillä on myös todistettu yhteys yrityksen avaintunnuslukuihin.

Ota yhteyttä


Suositteluhalukkuus mittariksi jatkuvaan seurantaan

NPS-tutkimuksella voimme rakentaa organisaatiosi käyttöön kattavan ja yksinkertaisen seurantajärjestelmän, joka ohjaa paneutumaan liiketoiminnalle tärkeisiin ja keskeisiin yksityiskohtiin. Tutkimus tarjoaa kokonaiskuvan yhden selkeän mittarin kautta.

Perusteltuja vastauksia

Nettosuositteluindeksi (NPS) -tutkimuksessa asiakkailta kysytään myös perusteluja vastaukselleen. Näin tiedämme, mihin asiakkaanne ovat tyytyväisiä ja minkä toimintojen osalta kannattaa suunnitella jatkotoimenpiteitä. 

Joustava ja räätälöitävä

NPS-tutkimus on helposti ja joustavasti yhdistettävissä myös muihin tutkimustuotteisiimme – esimerkiksi toteutettavaksi asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteyteen. NPS-tutkimukseen voidaan peruskysymysten lisäksi myös ottaa mukaan lisäosia esimerkiksi toiminnan kehittymiseen liittyen. 

NPS-tutkimus pähkinänkuoressa:

  1. Yksi selkeä tunnusluku

  2. Kustannustehokas tiedonkeruu

  3. Nopea ja selkeä raportointi

  4. Taloustutkimuksella laaja bechmarking-tietokanta tulosten vertailuun

  5. Nettiportaali tulosten esittämiseen ja jakamiseen organisaatiossa

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Huovinen Pasi

Director of Research and Development pasi.huovinen@taloustutkimus.fi 010 758 5293