Strateginen segmentointi

Strateginen segmentointi on yrityksen johdon työkalu asiakaskeskeisen tekemisen ja yrityskulttuurin vahvistamiseksi. Parhaimmillaan se johtaa pitkäaikaiseen systemaattiseen tekemiseen, jossa haluamme olla asiakkaidemme luotettava kumppani.

OTA YHTEYTTÄ

Strateginen segmentointi on työkalu yrityksen kaikkien toimintojen johtamiseen

Strategisen tason segmentoinnin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa toisistaan eroavia asiakasryhmiä, joilla on omia tarpeita, sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se auttaa yritystä tunnistamaan itselleen potentiaalisimmat asiakasryhmät ja niiden tarpeet. Parhaimmillaan yrityksen kaikki toiminnot ohjautuvat segmenttitiedolla - tuotekehityksessä tunnistetaan olennaiset kohderyhmät ja pystytään vastaamaan heidän aitoihin tarpeisiin, osataan valita kullekin parhaat palvelu-/jakelukanavat, sekä osataan markkinoida oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla viestillä.

Segmenttitieto kiinni asiakaskantaan

Kun tunnistettujen segmenttien pohjalta luodut asiakaspersoonat kiinnitetään koko asiakaskantaan, saadaan kattava kuva nykyisestä sekä piilevästä asiakaspotentiaalista. Segmentit voidaan myös mallintaa koko väestöön ja viedä suoraan markkinoinnin kohderyhmiksi medioihin. 

Kohderyhmät mielletään monessa yhteydessä yrityksen markkinoinnin työkaluksi – esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa lanseerata uuden tuotteen tai palvelun. Strateginen segmentointi on kuitenkin koko yrityksen johtamisen työkalu. Jos tuote tai palvelu halutaan kehittää tutkittuun tietoon pohjautuen, ja myyntivaiheen jälkeenkin palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin, täytyy yrityksen kaikkien toimintojen pystyä hyödyntämään samaa segmentointitietoa. Tiedon pitää olla myös sellaisessa muodossa, että se ei jää pöytälaatikkoon.

Strategisen segmentoinnin palveluidemme ehdoton vahvuus on kokonaisvaltaisuus. Segmentoinneissa on parhaimmillaan huomioitu demografioiden ja arvo- ja asennepohjaisten tekijöiden lisäksi laajasti erilaista tietoa esimerkiksi megatrendeistä, markkinan taloudellisista tunnusluvuista ja tulevaisuusskenaarioista.

Teemme myös segmenttien jatkohyödyntämisen helpoksi. Segmentit voidaan kiinnittää esimerkiksi nettipaneeliimme, jossa asiakkaamme voivat tehdä pilotointia ja testausta juuri oikealle strategiselle segmentille. Näin pystymme osoittamaan, että strategisen segmentoinnin avulla saadaan potentiaalisilta asiakkailta hyväksyntä esimerkiksi uudelle tuote- tai palvelukonseptille ja sitä voidaan lähteä jalkauttamaan turvallisin mielin.

Segmenttitiedon yhdistäminen ja jalkauttaminen koko liiketoimintaketjuun

Strateginen segmentointi tuo merkittävää kilpailuetua

Kysy lisää, käydään yhdessä läpi mitä yrityksesi voisi hyötyä kumppanuudestamme!