Brändin rakennus

Brändi-identiteetin kehittäminen on jatkuva prosessi. Kehittämisen tueksi tarvitaan tietoa siitä, millainen mielikuva omalla brändillä on ja kuinka brändimielikuvan kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Bränditutkimuksille on tyypillistä se, että lähtötasomittauksen lisäksi brändikuvan kehittymistä seurataan vähintään vuosittain tai useamminkin esim. aktiivisen kampanjoinnin tai muun kehitystyön aikana.

OTA YHTEYTTÄ

Vakiointi kannattaa brändin seurannassa

Parhaiten brändin kehittymisen seuranta onnistuu, kun siinä käytetään vakioituja menetelmiä ja analyyseja ja samaa kumppania, jolloin tulosten vertailtavuus pysyy hyvänä ja tiedetään, että muutokset tutkimustuloksissa ovat aitoja muutoksia brändissä eivätkä mittauksessa. Haluamme olla mukana brändisi kehittämisessä pitkäaikaisena kumppanina - ota meihin yhteyttä!


Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnilla luotu tunnettuus. Brändin arvo muodostuu sen tunnettuudesta, asiakkaiden uskollisuudesta, sekä brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi on emotionaalinen yhteenveto, joka voi luoda tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä. 

Brändiä voi hallita niiden mielleyhtymien kautta, joita brändin asiakkaille ja markkinoinnin kohderyhmille syntyy brändistä. Mielleyhtymiä voivat olla esimerkiksi laadukkuus, innovatiivisuus, korkea palvelutaso tai hyvä hinta-laatusuhde. Näistä mielikuvista syntyy ns. brändi-identiteetti.


Ota yhteyttä!

Kerron mielelläni, millaisia bränditutkimuskonsepteja meillä on ja kuinka brändin kehittymistä olisi juuri sinun organisaatiosi tai tuotteesi tapauksessa järkevintä mitata.