Uutiset 02.08.2022
Jaa:

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) tutkii ikääntyvää Suomea ja Eurooppaa

Maailman suurimman ikääntymis- ja eläköitymistutkimus SHARE:n yhdeksännen kierroksen tiedonkeruu käynnistyi kesän alkupuolella. Taloustutkimus tekee Väestöliiton kanssa yhteistyössä tiedonkeruun henkilökohtaisina haastatteluina elokuun loppuun mennessä väestörekisteristä satunnaisotannalla valikoituneille 50 vuotta täyttäneille suomalaisille. 

Haastattelututkimuksen avulla tutkitaan eurooppalaisten ikääntymistä ja eläköitymistä pitkittäisesti eli haastattelijat haastattelevat samoja vastaajia aina noin kahden vuoden välein. Jokaisella kierroksella rekrytoidaan myös uusia vastaajia, jotta vastaajapaneeli pysyy riittävän edustavana. Tutkimus on myös kansainvälisesti vertaileva, ja tuloksista pystytään analysoimaan eroja 28 Euroopan maan kesken. Tuloksista muun muassa selviää, että ikääntyvät suomalaiset ovat elämäänsä tyytyväisempiä ja näkevät tulevaisuutensa valoisampana moniin muihin eurooppalaisiin verrattuna. 

Tärkeä työkalu voimakkaasti ikääntyvän Euroopan päätöksentekijöille

Tutkimuksen tuloksia käytetään niin Euroopan Unionin tasolla kuin kansallisestikin ikääntymistä ja eläköitymistä koskevien päätösten tukena. Suomessa on vuosi vuodelta vähemmän nuorta väestöä suhteessa ikäihmisiin ja tämä tarkoittaa myös yhä vähenevää joukkoa työntekijöitä suhteessa eläkkeellä olijoihin. Miten eläkejärjestelmä pitäisi suunnitella, jotta yhteiskunnalla on varaa rahoittaa kasvavat eläkemenot? Entä terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, jotta ne palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla ikääntyvää yhteiskuntaa? SHARE pyrkii osaltaan antamaan vastauksia näihin kysymyksiin. 

Mahdollisimman edustava otos tutkimuksen kohderyhmään kuuluvista suomalaisista on tutkimuksen kannalta oleellisen tärkeää. Siksi toivommekin jokaisen tutkimukseen valikoituneen vastaavan ja auttavan ymmärtämään yli 50-vuotiaiden terveydellistä, taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Tutkimuksen tulokset vaikuttavat omalta osaltaan siihen, millaiseksi tulevaisuuden ikääntynyt yhteiskunta muovautuu.

Lue lisää aiheesta: 

 

Kerron mielelläni lisää

Sandqvist Sakari

Senior Insight Manager sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi 010 758 5557