Hyväntekeväisyystutkimus

Mihin tarkoitukseen suomalaiset lahjoittavat tai harkitsevat lahjoittavansa? Mitkä hyväntekeväisyysjärjestöt ovat suosituimpia? Entä miten tavoittaa tiettyyn tarkoitukseen lahjoittavat tai jollekin järjestölle lahjoittamista harkitsevat henkilöt?

Muun muassa näin kysymyksiin vastaa Hyväntekeväisyystutkimus, jossa on kyselytutkimuksella kartoitettu suomalaisten lahjoitushalukkuus ja hyväntekeväisyyteen liittyvät valinnat. Kohderyhmänä on ollut 15–79-vuotiaat suomalaiset, poislukien Ahvenanmaa.

Ota yhteyttä

Tuoretta tietoa sekä pidempiä trendejä varainkeruun, viestinnän ja toiminnan suunnittelun tueksi

Tutkimusta tehdään kahden vuoden välein. Trenditietoa on saatavilla soveltuvin osin vuosien takaa, tutkimusta on tehty jo 1990-luvulta lähtien.

Tutkimuksen sisältö vastaa järjestöjen tarpeisiin:

 • Hyväntekeväisyyteen osallistuminen (lahjoittaminen tai muut tavat) viimeisen vuoden aikana
 • Hyväntekeväisyyden kohteet:
  - Jos nyt osallistuisi, mitä haluaisi tukea
  - Mitä on tukenut viimeisen vuoden aikana
 • Hyväntekeväisyyteen lahjoitettu rahamäärä viimeisen vuoden aikana
 • Järjestöt:
  - Tunteminen: tuntee toiminnan hyvin, jossain määrin, vain nimeltä
  - Kokonaismielikuva yleisarvosanalla 4–10
  - Mielikuvatekijät: luotettavuus, vaikuttavuus, asiantuntemus, nykyaikaisuus, julkisuudessa näkyminen, lähestymisen helppous
  - Mille järjestölle on annettu tukea viimeisen vuoden aikana
  - Mille järjestölle voisi antaa tukea seuraavan vuoden aikana ja kuinka todennäköisesti tukee kyseistä kohdetta
 • Analyysit:
  - Mitä järjestöjä tuetaan ristiin ja mitä ei
  - Järjestövire: Bränditunnusluku, joka muodostuu tunnettuudesta, harkinnasta, tuen kohteena olemisesta sekä tuen jatkuvuudesta
 • Aivosäätiö
 • Amnesty International              
 • Animalia
 • Baltic Sea Action Group BSAG
 • Crisis Management Initiative CMI
 • Fida International                 
 • Greenpeace                         
 • Helsingin Diakonissalaitos
 • HelsinkiMissio 
 • Hyvä Joulumieli -keräys                    
 • Invalidiliitto                     
 • John Nurmisen Säätiö
 • Kauneimmat Joululaulut
 • Kirkon Ulkomaanapu                 
 • Kuurojen liitto                    
 • Lastenklinikoiden Kummit / Kummit 
 • Lääkärit ilman rajoja        
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto  
 • MIELI Suomen Mielenterveys 
 • Naisten Pankki                     
 • Nenäpäivä                          
 • Nälkäpäivä -keräys
 • Pelastakaa Lapset  
 • Pelastusarmeija  
 • Plan International                 
 • Punainen Risti                     
 • Reumaliitto 
 • Ronald McDonald Lastentalosäätiö    
 • Roosa Nauha
 • SEY Suomen Eläinsuojelu   
 • Solidaarisuus                    
 • SOS-lapsikylä                      
 • Sotiemme Veteraanit                
 • Suomen luonnonsuojeluliitto        
 • Suomen Lähetysseura                
 • Suomen Sydänliitto             
 • Syöpäsäätiö                        
 • Unicef   
 • UN Women
 • YMCA Suomen NMKY                           
 • World Vision                       
 • WWF                                
 • Yhteisvastuukeräys

Kohdenna tiedolla

Tutkimus antaa myös mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia lahjoittajia. Suomi kohderyhmiksi -palvelumme avulla voimme luoda tutkimuksen pohjalta mainonnan kohdeyleisöjä, joille kohdentaa markkinointitoimenpiteitä. Eli jos haluat tavoittaa lahjoittajia tietyn teeman ympäriltä tai esimerkiksi henkilöitä, jotka haluavat lahjoittaa omalle järjestöllesi, voimme auttaa näiden mainonnan  yleisöjen muodostamisessa ja mainontasi suuntaamiseksi suoraan näihin potentiaalisiin kohderyhmiin.

1. Kohderyhmät, jotka haluavat lahjoittaa tiettyyn tarpeeseen

Tutkimusaineistosta nousee esiin 8 eri lahjoitusteemaa, joihin vastaajat ovat joko lahjoittaneet tai suunnittelevat lahjoittavansa:

 • Sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy
 • Tuki lapsille, nuorille ja/tai perheille
 • Vähävaraisten avustus
 • Apua katastrofi- ja sota-alueille
 • Ympäristönsuojelu
 • Ihmisoikeustyö
 • Hengellinen ja uskonnollinen työ
 • Eläinten hyvinvoinnin edistäminen

2. Kohderyhmät, jotka harkitsevat lahjoittamista jollekin tietylle järjestölle

Selvitimme tutkimuksessa, mille järjestölle vastaajat harkitsevat lahjoittamista. Tämäkin tieto voidaan mallintaa kohderyhmäksi ja siitä edelleen mainonnan yleisöiksi Suomi kohderyhmiksi -palvelussamme.

3. Arvosegmentit

Arvot ovat näkymätöntä maaperää kuluttajakäyttäytymisessä, arvojen kautta voimme selvittää, mikä ihmistä motivoi. Millainen on lahjoittajiesi arvomaisema? Kuluttajien arvot ovat syvällisiä ja henkilökohtaisia uskomuksia ja periaatteita, jotka ohjaavat heidän elämäänsä ja päätöksiään. Mahdollistamme Hyväntekeväisyystutkimuksessa ensimmäistä kertaa tulosten tarkastelemisen suhteessa tekemäämme kuluttajien arvosegmentointiin. Hankkimalla arvosegmentoinnin osaksi tutkimusraporttia, saat enemmän ymmärrystä oman järjestösi tai keräyksen tukijoista ja valmiita markkinoinnin kohderyhmiä parhaisiin lahjoittajasegmentteihin perustuen. 

Kysy meiltä lisää kohdentamisesta ja mainonnan yleisöistä!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää

Kosonen Anne

Senior Insight Manager anne.kosonen@taloustutkimus.fi 0107585264

Aiheeseen liittyvää: