Työssä innostuminen

Taloustutkimuksen ja Kuntoutussäätiön yhdessä kehittämän Työssä innostumisen mittaristo on täsmätyökalu yritysjohdolle, joka haluaa johdattaa yrityksensä menestysyritysten joukkoon.

Ota yhteyttä


Sitoutunut henkilöstö on yrityksesi kilpailuetu

Käyttäytymistieteelliset ja aivotutkimukset osoittavat, että ihmisten fokusoituminen pelkkiin ongelmiin synnyttää helposti toivottomuuden tunnetta ja negatiivisuuden kierteen. Sen sijaan keskittymällä siihen, mikä on hyvää ja miten tätä hyvää voidaan vahvistaa, saadaan aikaan myönteisen uudistumisen ja parantamisen kierre sekä voimaantumisen tunteita henkilöstön parissa. 

Työssä innostumista mitattaessa huomiota kiinnitetään juuri niihin asioihin, joissa työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon, tehtäviinsä ja niiden toteuttamiseen on suurta. Keskittymällä siihen, mikä on hyvää ja miten tätä hyvää voidaan vahvistaa, saadaan aikaan myönteistä uudistumisen ja parantamisen kierrettä sekä voimaantumisen tunnetta.

Helppo ja nopea kysely sekä arvokasta vertailutietoa tietopankkiin

Konseptissamme työssä innostumista mitataan viidentoista kysymyksen avulla, joten vastaaminen on helppoa ja nopeaa, samoin kuin seurantatutkimuksen toteuttaminen. Osa väittämistä mittaa tekijöitä, joihin henkilö voi vaikuttaa itse, osa tekijöistä on johtamiseen liittyviä. Raportti kertoo konkreettisesti, mihin asioihin pitää ensisijaisesti panostaa, jotta työssä innostumista saadaan kasvatettua.

Yrityksesi tulokset ja onnistuminen suhteutetaan vertailutietopankin tuloksiin. Tietopankin tulokset perustuvat yli 1000 vastaajan antamiin tietoihin. Vertailutiedot edustavat erikokoisia yrityksiä eri alueilta ja toimialoilta. Mukana on niin työntekijöitä kuin johtavassa asemassakin olevia.

Tietopankin mukaan tärkeimmäksi työssä innostumista mittaavaksi väittämäksi nousee ”aamuisin minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin”. Tämä tunne on arkitodellisuutta ainakin muutaman kerran viikossa vajaalle kahdelle kolmesta vastaajasta (60 %), kun taas runsas kymmenesosa kokee vastaavanlaisesti vain muutaman kerran vuodessa tai ei lainkaan. Tällä tekijällä näyttää olevan myös erittäin suuri merkitys siihen, kuinka tyytyväisiä ollaan ylipäätään nykyiseen omaan työhön. Miten sinun yrityksessäsi kysymykseen vastattaisiin?
 

Kysy meiltä lisää!

Lehto Paula

Senior Insight Manager paula.lehto@taloustutkimus.fi 010 758 5275