Mainetutkimukset

Maineen tutkiminen on tärkeää esimerkiksi organisaatioiden menestyksen, riskien hallinnan, asiakastyytyväisyyden ja työnantajamielikuvan kannalta. Mainetutkimus pyrkii selvittämään organisaation mainetta, sen muutoksia ajan myötä sekä maineen vaikutuksia ja riskejä toiminnalle. Tämä tieto auttaa organisaatioita kehittämään strategioita maineenhallintaan ja toiminnan menestykseen.

Ota yhteyttä


Mainetutkimus selvittää valituissa kohderyhmissä muun muassa seuraavia asioita:

  1. Tunnettuus
  2. Kiinnostavuus
  3. Spontaanit ja autetut mainetekijät
  4. Asema / vertailu muihin organisaatioihin

Mainetutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, mitkä ovat organisaation kohderyhmien tarpeet, odotukset, huolenaiheet ja intressit liittyen organisaation toimintaan. Ymmärtämällä kohderyhmiään paremmin, organisaatio pystyy myös paremmin viestimään sekä kehittämään omaa toimintaansa.

Yksinkertaistetusti mainetutkimuksen prosessi menee näin:

  1. Määrittelemme keskeiset kohderyhmät, joiden keskuudessa mainettanne mitataan
  2. Sovimme merkityksellisimmät osa-alueet, joiden osalta mainetta halutaan selvittää
  3. Valitaan vertailukohteet (yritykset, organisaatiot., järjestöt tms.)
  4. Toteutetaan tutkimus valituilla menetelmillä
  5. Analysoidaan tulokset ja raportoidaan ne helposti hyödynnettävällä tavalla

Mainetutkimuksemme toteutus on joustavaa, modulaarista ja monikanavaista - myös omia kohderyhmärekistereitänne hyödyntäen. Palvelu tapahtuu avaimet käteen -periaatteella ja vie tilaajalta aikaa lähinnä vain toteutuksen suunnitteluvaiheessa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää eri mahdollisuuksista!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää