Valuegraphics arvo- ja asennetutkimus

Valuegraphics-arvotutkimuksen ensisijainen tarkoitus on pyrkiä lisäämään ymmärrystä kohderyhmistä ja asiakkaista. Valuegraphicsin avulla selvitetään miksi tai millä motiivilla kuluttajat ovat tulleet juuri sinun brändisi asiakkaaksi ja miksi toiset ovat valinneet kilpailijan.


Juho Rahkonen
juho.rahkonen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5227

Tuotekuvaus

Arvot ovat toimintamme perusta, ne ohjaavat käyttäytymisvalintojamme ja käyttäytymisessämme valittuja keinoja. Arvot ohjaavat myös käyttäytymisemme arviointia; tietty käyttäytymistapa koetaan henkilökohtaisesti tai sosiaalisesti suotavammaksi kuin toinen. Arvot tulevat näkyviin valintatilanteissa, tiedostettuna tai tiedostamattamme.

Tälle päivälle leimallista on, että normit eivät enää tiukasti sanele sitä kuinka tulee olla esim. nuori tai kuinka tulee vanheta. Näin ollen pelkkä demografinen tieto ei useinkaan riitä selittämään miksi tietyt tuotteet ja tuoteviestintä kohderyhmääsi puhuttelevat. Arvoanalyysi lisää ymmärrystämme ihmisistä; kykenemme paremmin käsittämään miksi tiettyjä käyttäytymismalleja valitaan ja toisia vältetään. Demografinen tieto vastaa kysymykseen ketkä käyttävät tuotteitamme ja palvelujamme, arvoanalyysilla saamme vastauksia kysymykseen miksi he niitä käyttävät.

Kuluttajakohderyhmiä voidaan tutkimusten perusteella määrittää arvolähtökohtaisesti. Kuluttajat päästävät lähelleen sellaisia tuotteita ja palveluja jotka lähinnä vastaavat heidän arvolähtökohtiaan ja vierastavat sellaisia ratkaisuja, jotka viestittävät heille vieraista arvoista. Arvoperustainen lähestymistapa on vakiintunut osaksi markkinatutkimusta.