Brändien arvostus -tutkimus

Taloustutkimuksen ja Markkinointi & Mainonta -lehden yhteistyössä tekemä tutkimus selvittää, miten suomalaiset arvostavat eri tuotemerkkejä ja yrityksiä. Tutkimus tarjoaa brändien kehittämistä varten tietoa brändin arvostuksen muutoksesta vuosien varrella sekä tilanteesta suhteessa keskeisimpiin kilpailijoihin tai benchmarking-mielessä kiinnostaviin brändeihin.


Miika Parpo
miika.parpo@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5258

Sirpa Vinni
sirpa.vinni@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5246

Tuotekuvaus

Suomalaiset kuluttajat arvioivat brändejä antamalla tuntemilleen brändeille arvosanan (4–10) sen mukaan, kuinka paljon he kyseistä brändiä arvostavat. He kertovat myös, käyttävätkö he tuotemerkkiä pääasiallisesti tai lisäksi, sekä kuinka todennäköisesti he suosittelisivat brändiä (NPS -kysely). Kysyimme jälleen myös brändien hintatasosta: pidetäänkö brändiä halpana vai kalliina ja koetaanko brändin tarjoavan hyvän vastineen siitä maksettavalle hinnalle.

Viimeisin tutkimus on valmistunut syyskuussa 2018 ja seuraava valmistuu jälleen syyskuussa 2019. Voit tilata meiltä tutkimusraportin, joka räätälöidään kullekin tilaajalle kiinnostavien brändien mukaan.

Brändiraportti sisältää seuraavat tiedot ppt-muodossa:

  1. Brändin tunnettuus ja arvostus (arvostusindeksi)
  2. Miksi tietty brändi on arvostetuin (avoin kommentti)
  3. Brändin arvostus sen käyttäjien keskuudessa (asiakastyytyväisyysindeksi)
  4. Brändin arvostus eri kohderyhmissä monipuolisten taustamuuttujien mukaan
  5. Kilpailijavertailu ja brändin positio markkinoilla markkinaportaiden avulla
  6. Suosittelu (NSI)
  7. Brändin arvostuksen kehitystrendi (mikäli brändi on ollut mukana aikaisemmilla tutkimuskerroilla)
  8. Brändin hinta/hintataso (5-portainen asteikko) ja tarjoaako se hyvän vastineen rahalle (HUOM! lisähinta, sisältää koko tuoteryhmän)

Katso lisätietoa tutkimuksesta sekä tutkitut brändit alla olevasta liitteestä.