Uutiset 18.10.2022
Jaa:

Tiesitkö, että tarjoamme useita tapoja auttaa brändin rakentamisessa?

Bränditutkimuksemme ratkaisevat brändiisi liittyvät tiedontarpeet. Seuraamme vuosittain tunnetuimpien suomalaisten brändien arvostuksen kehittymistä ja lisäksi tarjoamme kattavat palvelut räätälöityihin bränditutkimuksiin ja brändin kehittymisen seurantaan.

Brändi- ja kohderyhmätutkimuksemme selvittää, mitä brändillesi kuuluu sekä luo ymmärryksen vahvimmista ja potentiaalisimmista kohderyhmistäsi. Autamme sinua myös kohdentamaan markkinointitoimenpiteesi tunnistetuille potentiaalisimmille kohderyhmille! Sinulla on mahdollisuus saada tietoa myös kansainvälisesti eri markkina-alueista.

Vuosittain toteuttamamme Brändien arvostus -tutkimus antaa puolestaan laajan katsauksen tutkittuihin brändeihin sekä brändien kilpailukenttään, mahdollistaa kohderyhmätarkastelun ja tiedon vertaamisen 67 tuoteryhmässä ja 585 brändin kesken. Tutkitut brändit saavat arvokasta tietoa niin brändin tunnettuudesta, käytöstä, asiakkaiden tyytyväisyydestä, suositteluhalukkuudesta, brändimielikuvista kuin brändin kehitystrendistäkin.

Räätälöity yritysbränditutkimuskonseptimme, joka soveltuu kaikille organisaatioille, toteutetaan halutussa kohderyhmässä ja se kertoo brändin tunnettuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista sekä asemasta kilpailukentässä.

Aina ei kuitenkaan tarvitse tarkastella brändiä vain numeroiden valossa. Kvalitatiivinen tutkimus auttaa tuottamaan ymmärrystä brändin emotionaalisesta puolesta, millaisia tunteita ja mielikuvia brändi herättää. Brändi on kuitenkin aina ihmisten mielessä rakentuva tunnetason kokemus. Projektiiviset tutkimusmenetelmämme soveltuvat hyvin brändin emotionaalisen puolen selvittämiseen. Kvalitatiiviseen tutkimukseen erikoistuneella tytäryhtiöllämme Inspiransilla on pitkä kokemus projektiivisista menetelmistä.

OTA YHTEYTTÄ