Take Away

Laaja seurantatutkimus selvittää kuluttajien mielikuvia Take Away -tuotteista ja kertoo näiden ostotottumuksista.


Hanna-Leena Heinosaari
hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5403

Tuotekuvaus

Tutkimus  selvittää suomalaisten asenteita Take Away -tuotteita ja kotiruoan korvaamista kohtaan. Lisäksi tutkimus klusteroi eli ryhmittelee kuluttajat näiden Take Away -tuotteisiin suhtautumisen perusteella.
 

Tutkimuksen etuja

 1. Valmis tutkimus, helppo hankkia ja hyödyntää
 2. Tulosten vertailu soveltuvin osin aiempiin tutkimuksiin
 3. Laaja 15-60-vuotiaita kaupunkilaisia edustava vastaajajoukko
 4. Havainnolliset PowerPoint-raportin tulokset helposti esitysmateriaaliksi
   

Tutkimuksen sisältö

Take Away -tuotteet:

 • ostouseus tuote- ja ostopaikkatyypeittäin
 • ostaminen ostopaikkatyypeittäin arkena/viikonloppuna ja eri tilanteissa (aamiainen, lounas jne.)
 • syöntipaikat ja käyttötilanteet, kuinka monelle ja kenelle ostetaan
 • valintaperusteet, tarjonnan vastaavuus tarpeisiin
 • arviot ostokäyttäytymisen muutoksista
 • maksuvalmius yhden hengen ateriasta eri ruokailutilanteissa

Take Away -tuotteiden myyntiketjut:

 • ostouseus
 • arviointi (arvosanalla)