Kuluttajabarometri RUOKA

Elinympäristömme on jatkuvassa muutoksessa niin taloudellisesti kuin muutenkin. Osa näistä muutoksista vaikuttaa suoraan myös kuluttajakäyttäytymiseen ja esimerkiksi ruokailuun ja ruoan ostotottumuksiin. Uusi kuluttajabarometrimme seuraa muutoksia ruokaostoskäyttäytymisessä ja tarjoaa siten arvokasta tietoa elintarvike- ja ravintola-alalle oman toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä


Mitä kuluttajabarometrissa on tutkittu?

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten hintojen nousu vaikuttaa ruoan ostotottumuksiin?
  • Miten kuluttajat arvioivat oman taloutensa tilaa?
  • Mikä on hintojen nousun vaikutus ruoka-ostoksilla?
  • Mistä säästetään ensimmäisenä? Entä toisena jne.?
  • Paljonko ruokaan käytetään rahaa?
  • Kuinka usein syödään kodin ulkopuolella, tilataan kotiin tai tehdään itse?
  • Siirtyvätkö kuluttajat enemmän kaupan omiin tuotemerkkeihin?
  • Ostetaanko premium-elintarvikkeita edelleen?

Milloin kysely on tehty ja minkälaisella otannalla?

Kuluttajabarometrin kolmas kierros on toteutettu tammi-helmikuussa 2023 ja tulokset valmistuvat helmikuun loppuun mennessä. 
Edelliset kierrokset on toteutettu maaliskuussa ja elokuussa 2022. 

Tulokset painotetaan edustamaan 18–79-vuotiasta väestöä Manner-Suomessa. Vastaajia on noin 2200/kierros. 

Miten tulokset raportoidaan?

Tulokset toimitetaan tilaajille helppokäyttöisenä Powerpoint-raporttina. Tulokset ovat saatavilla myös Suomi kohderyhmiksi -palvelussamme, jossa ne ovat tarkasteltavissa karttanäkymässä alueellisesti hyvinkin tarkasti väestömallinnuksen avulla. Samassa näkymässä on paljon muutakin tutkimus- ja väestötietoa ja kokonaisuuden avulla voidaan muodostaa suoraan myös markkinoinnin kohdeyleisöjä helposti hyödynnettäväksesi!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Ristiluoma Riitta

Senior Insight Manager riitta.ristiluoma@taloustutkimus.fi 010 758 5332