RUOKA kuluttajabarometri

Elinympäristömme on jatkuvassa muutoksessa niin taloudellisten kuin muidenkin tekijöiden osalta. Osa näistä muutoksista vaikuttaa suoraan myös kuluttajakäyttäytymiseen ja esim. ruokailuun ja ruoan ostotottumuksiin. Uusi kuluttajabarometrimme seuraa näitä muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä ruoan osalta ja tarjoaa siten arvokasta tietoa elintarvike- ja ravintola-alalle oman toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä


Mitä kuluttajabarometrissa on tutkittu?

Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten hintojen nousu vaikuttaa ruoan ostotottumuksiin?
  • Miten kuluttajat arvioivat oman taloutensa tilaa?
  • Mikä on hintojen nousun vaikutus ruoka-ostoksilla?
  • Mistä säästetään ensimmäisenä? Entä toisena jne.?
  • Paljonko ruokaan käytetään rahaa?
  • Kuinka usein syödään kodin ulkopuolella, tilataan kotiin tai tehdään itse?
  • Lisäksi mukana on erilaisia ruokailuun ja ruokaan liittyviä asenneväittämiä

Keitä vastaajat ovat?

Juuri valmistuneella ensimmäisellä kierroksella tutkimukseen on vastannut 2200 15–79-vuotiasta suomalaista. Tulokset on painotettu edustamaan ko. väestöä Manner-Suomessa.

Miten tulokset raportoidaan?

Tulokset toimitetaan tilaajille helppokäyttöisenä Powerpoint-raporttina. Tulokset ovat saatavilla myös Suomi kohderyhmiksi -palvelussamme, jossa ne ovat tarkasteltavissa karttanäkymässä alueellisesti hyvinkin tarkasti väestömallinnuksen avulla. Samassa näkymässä on paljon muutakin tutkimus- ja väestötietoa ja kokonaisuuden avulla voidaan muodostaa suoraan myös markkinoinnin kohdeyleisöjä helposti hyödynnettäväksesi!

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää!

Ristiluoma Riitta

Senior Insight Manager riitta.ristiluoma@taloustutkimus.fi 010 758 5332