Uutiset 31.01.2022
Jaa:

8 % pitkäaikaissairaista on jättänyt käymättä terveydenhuollon kanssa sovituissa tapaamisissa koronapandemian vuoksi

Lehdistötiedote | Julkaisuvapaa 31.1.2022

Valtaosa suomalaisista pitkäaikaissairaista on pitänyt kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa koronasta huolimatta, ilmenee Taloustutkimuksen uudesta Suomi hoitaa -tutkimuksesta, joka selvittää pitkäaikaissairaiden hoitoon pääsyä ja hoidossa pysymistä.

Julkisuudessa on esitetty huolta siitä, että terveydenhuollon kuormittuminen ja toisaalta suomalaisten varovaisuus ja pelot koronaa kohtaan voivat vaikeuttaa muiden vakavien tautien hoitamista ja hoidon tuloksia. Tutkimme asiaa osana laajempaa Suomi hoitaa -tutkimuskokonaisuutta yleisimpien pitkäaikaissairauksien osalta. Tuoreiden tulosten mukaan 91 % kaikista tutkimukseen osallistuneista on pitänyt koronasta huolimatta kiinni sovituista tapaamisistaan terveydenhuollon kanssa (keskiarvo 21 pitkäaikaissairaudesta). Sairauksissa on toki eroja – esimerkiksi monissa syövissä tapaamisista on pidetty kiinni keskimääräistä paremmin. Kuitenkin esim. diabetesta, sydämen vajaatoimintaa tai selkärankareumaa sairastavat ovat jääneet pois tapaamista muita useammin (11–12 % jättänyt menemättä tapaamisiin). Nämä ovat kaikki sairauksia, joissa ihmisen immuniteetti on heikentynyt tai koronainfektio voi vaikeuttaa oireita.

Henkilökohtaisten tapaamisten rinnalla ja osin niitä korvaamaan on koronapandemian aikana käytetty myös etävastaanottoja. Näistä yleisin on ollut puhelinvastaanotto, jota on käyttänyt korona-aikana 40 % pitkäaikaissairaista. Myös erilaiset sovellukset joko tietokoneella tai puhelimessa (esim. Kaiku, Noona, Omavointi, Maisa) ovat ollut käytössä 16 %:lla pitkäaikaissairaista. Videovastaanottoja on hyödyntänyt 8 % vastanneista. 46 % pitkäaikaissairaista ei ole käyttänyt koronapandemian aikana mitään etävastaanottomahdollisuuksia.

Yleisesti ottaen pitkäaikaissairauksien hoitoon sitoudutaan kuitenkin varsin hyvin – 91 % ottaa lääkkeensä täysin tai lähes määräysten mukaisesti. Hoitoon hakeutumisessa on monilla sen sijaan hieman viivettä. 52 % vastanneista oli hakeutunut hoitoon 6 kuukauden kuluessa oireiden alkamisesta. Kolmanneksella vastanneista hoitoon hakeutuminen oli kestänyt yli puoli vuotta. Syynä on monesti, että toivotaan oireiden menevän ohitse tai niitä ei koeta merkitykselliseksi. Kun hoitoon hakeuduttiin valtaosa pitkäaikaissairaista sai diagnoosin sairaudestaan puolen vuoden sisällä, 40 % jo ensimmäisen kuukauden aikana.


Suomi hoitaa -tutkimus on uusi tutkimus hoitoon pääsystä ja hoidossa pysymisestä yleisimmissä pitkäaikaissairauksissa (23 sairautta). Tutkimuksen kohderyhmänä ovat potilaat ja heidän läheisensä. Tutkimuksen tiedonkeruu on toteutettu kesä-joulukuussa 2021. Tutkimukseen osallistui yli 4000 pitkäaikaissairasta suomalaista.

Taloustutkimus on suomalainen 1971 perustettu markkinatutkimusyritys, joka tuottaa ja jalostaa merkityksellistä tietoa yritysten ja julkisten organisaatioiden päätöksentekijöille. Tämän tiedon avulla organisaatiot voivat tehdä parempia päätöksiä. Tuemme luotettavalla tutkimustiedolla myös yhteiskunnan kehitystä.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat:

Keski-Hallila Sirkku

Senior Insight Manager sirkku.keski-hallila@taloustutkimus.fi 010 758 5220

Sipponen Katja

Senior Insight Manager katja.sipponen@taloustutkimus.fi 010 758 5123