Uutiset 09.01.2024
Jaa:

Tampereen vetovoima on yhä suurempi

Taloustutkimuksen loppuvuonna 2023 toteuttaman Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimuksen mukaan peräti 38 prosenttia 15-79 -vuotiaista suomalaisista voisi ajatella asuvansa Tampereella. Toiseksi suosituin kaupunki on Helsinki, jossa voisi kuvitella asuvansa 33 % suomalaisista, ja kolmantena on Turku 29 prosentilla. Kaikkien näiden kolmen vetovoima on kasvanut 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2022. Muuttotilanteessa pohditaan etenkin asunnon löytymistä, asuinalueen viihtyisyyttä ja perusarjen sujumista.

Neljänneksi suosituimman kaupungin, Espoon, suosio on kasvanut eniten, 3 prosenttiyksikköä. Lisäksi kymmenen suosituimman kaupungin joukkoon yltävät Jyväskylä, Hämeenlinna, Kuopio, Porvoo, Vantaa ja Oulu.

”Kiinnostavin kunta löytyy lähes poikkeuksetta aina vastaajan omasta maakunnasta ja nimenomaan oman maakunnan suurimmasta kaupungista. Valtakunnallista suosiota on erityisesti Tampereella, joka yltää Pirkanmaan lisäksi seitsemässä maakunnassa asuvien TOP 3 suosituimpien kaupunkien listalle. Tampereen vetovoimalla on siis laajuutta.”, kertoo Senior Insight Manager Timo Myllymäki Taloustutkimuksesta.

muuttohalukkuus kunnittain

*Mihin kuntaan voisit kuvitella muuttavasi? Prosenttia vastaajista.

Muuttamisen tarvetta on lähiaikoina (vuoden sisällä) sangen monella suomalaisella, 11 prosentilla. Valtaosalla tästä joukosta muuttaminen tarkoittaa muuttoa nykyisessä kunnassa toiseen asuntoon, mutta monella on vaihtoehtona myös muutto toiseen kuntaan, joko maakunnan sisällä, naapurimaakuntaan tai kauemmaksi Suomessa, tai jopa ulkomaille.

”Suomalaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä asuinkunnassaan, asuinalueellaan sekä nykyisessä asunnossaan. Kuitenkin juuri tyytymättömillä on muuttoalttiutta useammin kuin tyytyväisillä. Heidän muuttoajatuksensa liittyvät korostuneesti kunnasta pois muuttoon ja tästä syystä asukaskokemuksen seuraaminen ja siitä huolehtiminen systemaattisesti on poismuuttoa tilkittäessä erityisen tärkeää”, Myllymäki jatkaa.

Mieluisimmat maakunnat

Maakunnista mieluisin on Uusimaa, missä lähes puolet (48 %) vastaajista voisi ajatella asuvansa. Seuraavaksi mieluisimmat ovat Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi, lisäksi Lappi, Keski-Suomi ja Kanta-Häme yltävät yli 20 % osuuteen. Näistä erityisesti Varsinais-Suomen suosio on lisääntynyt, mutta myös Uusimaa ja Pirkanmaa houkuttelevat aiempaa useammin. Lapin mieluisuus on pysynyt suunnilleen ennallaan. Yleisesti voidaan sanoa, että kiinnostus asua eri puolilla Suomea on aiempaa yleisempää, sillä eri maakuntia mainitaan useammin kuin aiemmassa, vuoden 2022 tutkimuksessa.

muuttohalukkuus maakunnittain

*Missä päin Suomea voisit asua? Prosenttia vastaajista.

Muuton syyt

Kunnan sisäistä muuttoa suunnittelevilla painaa päätöksentekotilanteessa vaakakupissa useimmin asuinalueen viihtyisyys, mutta myös sopivan hintaisen asunnon löytyminen, etäisyydet palveluihin ja hyvät liikenneyhteydet ovat erittäin tärkeitä. Lisäksi turvallisuuden tunne, etäisyydet töihin, julkisen liikenteen toimivuus, ilmapiirin miellyttävyys ja alueen palvelutarjonnan riittävyys ovat keskeisiä asioita, kun muuttoa pohditaan.

Kunnasta toiseen muutettaessa päätösperusteet ovat samankaltaisia, mutta hieman eri painotuksilla; tärkeintä on sopivan hintaisen asunnon löytyminen, asuinalueen viihtyisyys ja palvelutarjonta sekä etäisyydet palveluihin ja hyvät liikenneyhteydet.

”Muutettaessa toiseen kuntaan on työhön ja työpaikkaan liittyvät asiat tärkeitä asioita, mutta tutkimuksemme osoittaa, että ne eivät ole keskeisimpiä asioita, joita pohditaan muuttotilanteessa. Useammin tärkeää on, että ns. perusarki on sujuvaa ja vaivatonta. Kun ihmisillä ei voi näistä asioista toisen kunnan osalta olla kovin syvällisiä asukaskokemuksia, ovat ystävien suosittelujen, luotujen mielikuvien sekä esimerkiksi matkailukokemusten merkitys muuttokiinnostuksen luomisessa keskeisessä roolissa”, Myllymäki jatkaa.

Muuton syissä on erityisesti ikäryhmäkohtaisia eroavaisuuksia, esimerkiksi nuorille on tärkeää opiskeluihin liittyvät asiat, senioreille toisaalta terveyspalveluiden toimivuus sekä senioriasuntojen tarjonta, jotka korostuvat muihin ikäluokkiin verrattuna.

Taloustutkimuksen Muuttohalukkuus Suomessa -tutkimus on toteutettu loppuvuonna 2023. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajina on noin 3 700 suomea, ruotsia tai muita kieliä äidinkielenään puhuvia ja tutkimus kattaa lähes kaikki Suomen kunnat. Suomalaisten muuttohalukkuutta tutkitaan vuoden välein.

Lisätiedot: Taloustutkimus Oy, Timo Myllymäki, 010 7585 441, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi

OTA YHTEYTTÄ