Suosituimmat hyväntekeväisyyskohteet ja -järjestöt

Suosituimmat hyväntekeväisyyskohteet ja -järjestöt

12.05.2020

Taloustutkimuksen Hyväntekeväisyys 2020 -tutkimuksesta käy ilmi, että mieluiten ja eniten lahjoitetaan sairauksien parantamiseen ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Tulokset ovat ajalta ennen koronan aiheuttamaa kriisiä.

Tutkimuksen mukaan noin kolme neljästä on osallistunut hyväntekeväisyyteen viimeisen vuoden aikana. Suosituimmat tavat osallistua ovat tavaralahjoitukset ja lipaskeräykset. Tyypillisimmin lahjoituksia tehdään satunnaisesti, mutta vuosittaisten tukimaksujen maksajien määrä on noussut kahden vuoden takaisesta.

Suomalaisten lahjoitusinto on kuitenkin hiipunut kahden vuoden takaisesta. Suurin syy hiipumiseen on lahjoittajan oma taloudellinen tilanne. Lahjoitushalukkuutta lisäävät puolestaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ilmastomuutoksen eteneminen, syrjäytymisen lisääntyminen ja epävakaan maailmantilanteen aiheuttama pelko.

Tunnetuimmat järjestöt ja keräykset
Lähes kaikki tuntevat Top10 -listalla olevat
1. Punainen Risti
1. Unicef
3. WWF
4. Roosa nauha
5. MLL
5. Nenäpäivä
7. Pelastusarmeija
7. Pelastakaa Lapset
9. Nälkäpäivä-keräys
10. Sotiemme Veteraanit

Eniten tukea saaneet
Top10
1. Roosa nauha
2. Punainen Risti
3. Nälkäpäivä-keräys
3. Yhteisvastuu
3. Sotiemme Veteraanit
6. Nenäpäivä
6. WWF
8. Pelastusarmeija
8. Unicef
10. Suomen Luonnonsuojeluliitto
10. Syöpäsäätiö

Kokonaismielikuva (arvosana 4–10)
TOP10
1. Roosa nauha
2. MLL
3. Syöpäsäätiö
4. WWF
5. Lastenklinikoiden kummit
6. Punainen Risti
7. Sotiemme Veteraanit
8. Pelastakaa Lapset
9. Suomen Luonnonsuojeluliitto
10. Unicef

Hyväntekeväisyys 2020 on Taloustutkimuksen oma valmistutkimus, jota on toteutettu osana Suomi Tänään -kokonaisuutta vuoden välein aina 1990-luvulta lähtien. Tutkimuksessa on mukana tällä kertaa 39 eri keräystä/järjestöä. Tutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisenä kyselynä, johon vastasi runsaat 2 500 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista helmikuussa 2020.

Lisätiedot ja tutkimuksen tilaukset:
Hanna-Leena Heinosaari, Senior Insight Manager
010 758 5403
hanna-leena.heinosaari@taloustutkimus.fi
 

Arkistoon