Monitilaajatutkimukset

Kun haluat tavoittaa koko väestön nopeasti, edustavasti ja kustannustehokkaasti, valtakunnalliset tai alueelliset, vakioidut monitilaajatutkimuspalvelumme voivat olla paras ratkaisu. Toteutamme tutkimuskierroksia joka viikko, joihin asiakkaamme voivat ostaa omia kysymyksiään. Yhdellä tutkimuskierroksella on siten useita eri toimeksiantajia jakamassa kustannuksia - kaikki hyötyvät!


Anne Kosonen
anne.kosonen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5264

Tuotekuvaus

Telebus

Telebus-haastattelut tehdään puhelimitse Taloustutkimuksen Helsingin Vallilassa toimivasta puhelinhaastattelukeskuksesta käsin. Puhelinhaastattelut ovat nopea menetelmä, koska vastaajat – myös vaikeasti tavoitettavat kohderyhmät – on kätevä tavoittaa puhelimitse.

Puhelinhaastattelut sopivat erityisesti nopeaan tiedonkeruuseen sekä silloin kun halutaan seurata tiiviisti, viikoittain tai kuukausittain jotain ilmiötä (tracking). Muun muassa Taloustutkimuksen puoluekannatusmittaukset tehdään Telebusissa.

Seuraavassa Telebusin ominaisuudet tiivistettynä:

 • Vastaajina 15–79-vuotiaat suomalaiset
 • 500 puhelinhaastattelua 1-2 kertaa viikossa ympäri vuoden (suurimman osan vuotta 2 kertaa viikossa; kesäviikkoina ja joulun tienoilla toteutamme tutkimuksen kerran viikossa)
 • Otos muodostetaan satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä
 • Tutkimusotos kiintiöidään ja painotetaan vastaajien iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan
 • Voidaan tutkia myös pelkästään tiettyä haluttua kohderyhmää: autoilijoita, nuoria jne.
 • Otosta voidaan kasvattaa toistamalla tutkimusta useammalla kierroksella
 • Kysymysten jättö maanantaina tai keskiviikkona, tulokset vielä samalla viikolla!

 

Omnibus

Omnibus-haastattelut tehdään kasvotusten, joko vastaajan kotona tai julkisessa tilassa (esim. kauppakeskukset). Taloustutkimuksen Omnibusissa haastattelut tehdään pääosin suomalaisten kodeissa; julkisissa tiloissa teemme haastatteluita lähinnä pääkaupunkiseudulla. Haastatteluja tehdään aina 1000 kpl yhdellä tutkimuskierroksella.

Henkilökohtainen haastattelu soveltuu monenlaisiin tutkimustarpeisiin, ja sen avulla voidaan tavoittaa kaikki kohderyhmät, myös ne suomalaiset, jotka eivät esimerkiksi käytä internetiä. Kasvokkain tapahtuva haastattelu on haastattelutilanteena erinomainen, koska haastateltava keskittyy täysin haastattelutilanteeseen, ja hänellä on henkilökohtainen vuorovaikutustilanne haastattelijan kanssa.

Seuraavassa Taloustutkimuksen Omnibusin ominaisuudet tiivistettynä:

 • 1000 henkilökohtaista haastattelua pääosin vastaajien kotona
 • Vastaajina 15–79-vuotiaat suomalaiset
 • Tutkimusotos on kiintiöity ja painotettu Väestötietojärjestelmän mukaisesti, kiintiöinä käytämme sukupuolta, ikää, asuinpaikkaa ja asuinkunnan kokoa
 • Otokset painotetaan aina myös jälkikäteen edustamaan suomalaista väestöä
 • Vastaajat vaihtuvat joka kierroksella
 • Tutkimus toteutetaan 1–2 kertaa kuukaudessa
 • Tulokset käytettävissäsi kolmen viikon kuluttua kenttätyön aloittamisesta
 • Henkilökohtaiset haastattelut mahdollistavat myös havaintomateriaalin – kuvien, logojen, lehtien, tuotepakkausten tai mainosten – esittämisen vastaajalle
 • Omnibus-ympäristössä voi tutkia myös pelkästään haluttua kohderyhmää; autoilijoita, nuoria, naisia jne.
 • Otosta voidaan kasvattaa toistamalla tutkimusta useammalla kierroksella

 

Suomi tänään

Suomi Tänään on kirjekyselynä säännöllisesti toteutettava monitilaajatutkimus, johon jokainen halukas voi lähteä mukaan vaikka vain yhdellä, juuri oman yrityksen toimintaan liittyvällä kysymyksellä. Tiedonkeruu toteutetaan säännöllisesti 4 kertaa vuodessa ja jokaisella kierroksella saadaan vastaukset noin 3 500:lta suomalaiselta. Laajat sosioekonomiset ja vastaajien arvopohjaan ulottuvat taustatiedot lisäävät tutkimuksen käyttöä ja tarkentavat tuloksia olennaisesti.

Suuren vastaajamäärän ansiosta Suomi Tänään on erinomainen menetelmä kerätä tietoa myös silloin, kun...

 • tuotteella on pieni markkinaosuus
 • tuotteella on pieni käyttäjäkunta
 • tuotteella on alueellinen jakelu
 • analysoitava materiaali halutaan jakaa pienempiin ryhmiin, esim. myyntialueisiin

Jos haluat käyttää osanäytettä, kertyvää näytettä, erillispalautusta, värejä, kuvia, omia liitteitäsi tai jotain muuta, kokonaisuus räätälöidään tarpeidesi mukaan.

 

Alueelliset Tänään-tutkimukset

Valtakunnallisten monitilaajatutkimusten lisäksi teemme säännöllisesti tiedonkeruuta myös alueellisesti. Nämä alueelliset tutkimukset toteutetaan niin ikään monitilaajaperiaatteella, eli mukaan voit lähteä vaikka vain yhdellä juuri sinun yrityksellesi ajankohtaisella kysymyksellä. Näitä alueellisia monitilaajatutkimuksia toteutamme vuosittain Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun alueilla.