Ammattitaitoinen kumppani luotettavaan tiedonkeruuseen

Meillä on yli 50 vuoden kokemus eri tiedonkeruumenetelmistä ja eri otoslähteistä niin kansalais- kuin päättäjätutkimuksia varten. Toimitamme luvatussa aikataulussa ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Noudatamme toiminnassamme markkinatutkimustoimialastandardia ISO 20252. 

OTA YHTEYTTÄ

Kokenut kenttäorganisaatio niin isojen kuin pientenkin tiedonkeruuhankkeiden toteutukseen

Taloustutkimuksella on vuosittain noin kuusisataa toimeksiantajaa ja palvelemme kaikkia toimialoja. Henkilökohtaisia eli face2face-haastatteluja voimme toteuttaa myös etäyhteyksin ja videohaastatteluina perinteisten ovelta ovelle -haastattelujen lisäksi. Ammattitaitoiset puhelinhaastattelijamme haastattelevat sekä kuluttajat että B2B-kohderyhmiin kuuluvat vastaajat Helsingin Vallilan haastattelukeskuksestamme tai etänä kotoaan. Internet-paneelimme toimii valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä. 

Toteutamme lisäksi ns. monitilaajatutkimuksia väestöä edustavasti sekä puhelimitse että ovelta-ovelta -haastatteluina läpi vuoden. Puhelimitse 500 vastaajalla viikoittain ja ovelta-ovelle/nettihybridinä 1000 vastaajalla lähes joka kuukausi. Näihin voit liittyä mukaan omilla kysymyksilläsi ja kysymyskohtaisella hinnoittelulla. Nämä menetelmät sopivat parhaiten silloin, kun sinulla on vain rajallinen määrä kysymyksiä ja etsit kustannustehokasta ratkaisua toteuttaa väestöä edustava tutkimus.

Esimerkkejä toteuttamistamme kansalaistiedonkeruuhankkeista Suomessa:

 • Nuorten asuminen 2020 –kysely, tilaaja Nuorisoasuntoliitto. Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten 18–29-vuotiaiden suomea, ruotsia tai muita kieliä puhuvien ajatuksia asumisesta, muuttoaikeista, asumisen toiveista, asunnottomuudesta ja asuinympäristöön sekä asuntoon liittyvistä odotuksista. 1500 vastaajaa, push-to-web -kysely QR-koodilla ja linkillä.
 • HSL MAL Barometrit 2019 ja 2021, tilaajana HSL, mielipidekysely yli 3000 vastaajalle maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisen tavoitteista ja keinoista. Hybridikysely (kirje + netti) suomi/ruotsi/englanti.
 • Kansalaisuuden kuilut ja kuplat/BIBU -hankkeessa haastattelimme yli 4000 suomalaista edustavasti push-to-web- ja face-to-face -menetelmillä.
 • Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen tiedonkeruu suomalaisen työikäisen väestön keskuudessa, pitkittäistutkimus vuodesta 2019 lähtien kahdesti vuodessa. Hybridikysely kirje + netti.
 • Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin 2021, tilaaja Traficom. Lähes 4000 haastattelua push-to-web ja puhelinhaastatteluiden yhdistelmällä yli 15 vuotta täyttäneille suomalaisille.

Esimerkkejä toteuttamistamme laajoista kansainvälisistä tiedonkeruuhankkeista Suomessa:

 • SHARE-ERIC -hanke vuodesta 2017 lähtien, haastattelemme vuosittain tuhansia yli 50-vuotiaita henkilöitä henkilökohtaisesti ja puhelimitse.
 • Eurobarometri Suomen tiedonkeruu vuodesta 2021. Tutkimus on väestöä edustava, jossa haastattelemme henkilökohtaisesti 1000 vastaajaa per kierros.  
 • Fundamental Rights Surveyssa haastattelimme yli 1000 suomalaista edustavasti push-to-web -menetelmällä.
 • European Values Surveyssa yli 1200 henkilöä kertoi arvoistaan ja se toteutettiin hybridimenetelmällä (push-to-web and face-to-face).
 • EIB Group Survey of Investment and Investment Finance toteutettiin puhelimitse. Vuodesta 2016 tehty kysely on tuottanut aikasarja- ja pitkittäistietoa muiden kuin rahoitusalan yritysten investoinneista ja investointirahoituspäätöksistä.

Tiedonkeruumenetelmämme pähkinänkuoressa:

Tiedonkeruumenetelmän edut:

 • Monipuoliset toteutusmahdollisuudet; ovelta-ovelle, kauppakeskuksissa, tapahtumissa yms.
 • Korkea vastausprosentti
 • Edustava vastaajarakenne esimerkiksi satunnaistetulla lähtöpisteotannalla
 • Paras tavoitettavuus
 • Pitkätkin, jopa tunnin pituiset haastattelut onnistuvat

Tiedonkeruumenetelmän  rajoitteet:

 • Muita menetelmiä kalliimpi
 • Muita menetelmiä pidempi kenttäaika
 • Kenttäaika pitenee suhteessa vastaajamäärään

HUOM! Käyntihaastatteluja on mahdollisuus toteuttaa hyvinkin kustannustehokkaasti osana Taloustutkimuksen henkilökohtaisten haastattelujen Omnibus-kierroksia. Kysy lisää!

Tiedonkeruumenetelmän edut:

 • Suhteessa edullinen tiedonkeruumenetelmä
 • Tiedonkeruun kesto
 • Vastaajamäärät helposti säädeltävissä
 • Kiintiöillä voidaan saada erinomainen vastaajarakenne
 • Etähaastattelut

Tiedonkeruumenetelmän  rajoitteet:

 • Pitkä lomake hankala
 • Kaikki kysymystyypit/pitkät luettelot eivät toimi
 • Vastaajakato: kaikki eivät vastaa tuntemattomista numeroista tuleviin numeroihin, mikä ei kuitenkaan painotu tiettyihin ryhmiin
 • Edustavuudesta tinkiminen: noin 30 %:lle suomalaisista ei löydy puhelinnumeroa

HUOM! Lyhyitä kyselyjä on mahdollisuus toteuttaa kustannustehokkaasti myös osana Taloustutkimuksen Telebus-puhelinhaastattelukierroksia. Kysy lisää!

Tiedonkeruumenetelmän edut:

 • Kustannustehokas 
 • Helppo kohdennettavuus
 • Nopea, tulokset jopa parissa päivässä
 • Helppo väline myös pitkittäistutkimuksiin

Edustavuus riittää varmasti moneen tarkoitukseen, ei parhaimmillaan teknologia-aiheisissa tutkimuksissa, koska panelistit teknisesti edelläkävijöitä koko väestöön verrattuna. 

Tiedonkeruumenetelmän edut:

 • Kustannustehokas
 • Tulokset yleensä nopeasti hyödynnettävissä (nopea kenttäaika)
 • Vastauksia ei tarvitse erikseen tallentaa
 • Vastaajamäärää helppo korottaa pidentämättä kenttäaikaa, jos näytettä on riittävästi
 • Tekstiviestimuistutus mahdollinen

Tiedonkeruumenetelmän  rajoitteet:

 • Suurempi vastaajakato erityisesti vanhempien ihmisten ryhmässä
 • Vastaajarakenne painottuu korkeasti koulutettuihin ja hyvätuloisiin ihmisiin
  • Oikaistavissa painotuksella tai täydentävällä menetelmällä
  • Väestöä edustavassa kyselyssä on mahdollista tehdä myös pelkkä push to web -kysely, jolloin kohdejoukolle lähetetään pelkkä rekrytointikirje, joka sisältää linkin nettilomakkeelle. Tämä on ainoa mahdollisuus tehdä nettikysely esimerkiksi väestörekisteriotoksella, sillä ei ole olemassa kaikkien suomalaisten sähköpostiosoitteet sisältävää rekisteriä.

Yksi ratkaisu vastaajakadon ja kustannusrakenteen hallitsemiseen on edellä kuvattujen menetelmien yhdisteleminen. Vastaajajoukkoa voidaan hakea nettipaneeli- tai kirjekyselyllä, ja katveeseen jääviä henkilöitä voidaan tavoitella käynti- ja puhelinhaastatteluilla. Joskus voi olla tarpeen käyttää jopa kaikkia em. menetelmiä samassa tutkimuksessa mahdollisimman kattavan väestöedustavuuden saavuttamiseksi.

Tiedonkeruumenetelmän edut:

 • Edustavuuden saavuttaminen
 • Vastaajamäärät
 • Kustannusten hallinta

Tiedonkeruumenetelmän rajoitteet:

 • Tiedonkeruun kesto hitaimman menetelmän mukaan
 • Yhdenmukaisen datan hankinta eri menetelmillä

Tiedonkeruumenetelmän edut:

 • Soveltuu aitojen asiakastilanteiden arviointiin kohtaamispisteissä
 • Antaa konkreettisia tuloksia esimerkiksi myynti- tai asiakaspalvelutilanteista
 • Mahdollistaa myös kilpailijoiden toiminnan arvioinnin

Tiedonkeruumenetelmän  rajoitteet:

 • Tulokset eivät yleistettävissä tutkimustilanteen ulkopuolelle

Tiedonkeruumenetelmän edut:

 • Pienemmät kustannukset kuin käyntihaastatteluissa 
 • Nettikyselyä korkeampi vastaajaprosentti (pl. nettipaneelit)
 • Erittäin hyvä tavoitettavuus
 • Käyntihaastattelua huomattavasti nopeampi
 • Iso vastaajamäärä ei pidennä kenttäaikaa

Tiedonkeruumenetelmän  rajoitteet:

 • Kirjeiden kulku ja vastausten tallentaminen vievät aikaa
 • Vastausprosentti selvästi käyntihaastattelua pienempi
 • Paino- ja postikustannukset nettikyselyä korkeammat
 • Pitkät lomakkeet hankalia

HUOM! Myös ns. push to web -menetelmä on mahdollinen, jolloin kirjeessä on linkki nettilomakkeelle. 

Otantamahdollisuudet:

Otantakehikot:

 • Väestötietojärjestelmä
 • Bisnoden Ihmiset-palvelu eli kansalaisten yhteystiedot (kirje + puhelin)
 • Profinderin B2C-kohderyhmäpalvelu
 • Taloustutkimuksen Internet-paneeli
 • Bisnoden Selector-palvelu eli päättäjärekisteri
 • Profinderin B2B-kohderyhmäpalvelu
 • Muut rekisterit: isännöitsijät yms. Kysy tarkemmin mahdollisuuksista!
 • Lääkärirekisteri

Otosmenetelmät:

 • Satunnaisotanta
 • Kiintiöotanta
 • Harkintaotanta
 • Todennäköisyysotanta
 • Lähtöpisteotanta (ovelta-ovelle)

Mikä tiedontarpeesi onkaan, ota meihin yhteyttä ‒
vastaamme aina parhaalla mahdollisella ratkaisulla tiedontarpeisiisi!

OTA YHTEYTTÄ

Sandqvist Sakari

Senior Insight Manager sakari.sandqvist@taloustutkimus.fi 010 758 5557