Haastattelupalvelut

Toteutamme tutkimushaastatteluita kaikilla menetelmillä asiakkaidemme toimeksiannosta. Tulosten toimitus toiveiden mukaisesti datana, tietokantoina, ristiintaulukoina, graafeina, nettiportaaleina, dashboardeina, ja/tai yhteenvetona tutkijan johtopäätöksillä.


Jari Pajunen
jari.pajunen@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5278

Tuotekuvaus

Käytössänne ovat kaikki tiedonkeruu- ja haastatteluresurssimme sekä kuluttaja- että päättäjähaastatteluihin:

  • puhelinhaastattelukeskus Helsingin Vallilassa
  • kirjekyselykenttä
  • face2face-haastattelut valtakunnallisesti tai alueellisesti
  • internetkyselyt ja -paneeli
  • halli-/katuhaastattelut
  • mobiilikyselyt
  • ryhmäkeskustelutilat moderaattorilla tai ilman

 

Kysy myös analyysimenetelmistämme; käytössämme ovat yleisimmät monimuuttujamenetelmät ml. conjoint, segmentoinnit sekä ennustemallit.