Työkaluja brändin hallintaan

Työkaluja brändin hallintaan

10.09.2019

Taloustutkimus tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaat matalan kynnyksen työkalut seurata oman ja kilpailijan brändin tunnettuutta, käyttöä ja mielikuvan kehitystä valtakunnallisesti.

Jatkuvat mittaukset mahdollistavat mm. säännöllisen tunnuslukujen seurannan niiden tekijöiden osalta, joilla on merkittävää vaikutusta yrityksen menestykseen.

Spontaani ja autettu tunnettuus
Spontaani ja autettu tunnettuus ovat hyviä indikaattoreita brändin vahvuudesta. Brändi, jonka kuluttaja mainitsee ensimmäisenä, on todennäköisemmin harkintakohteena kuin brändi, jonka kuluttaja tunnistaa vasta hänelle luetelluista tai näytetyistä vaihtoehdoista. Vastaavasti brändi, jota ei tunnisteta edes autetusti, on heikoimmassa kilpailuasemassa.

Mainonnan huomaaminen/muistaminen
Tietoa tehtyjen mainontapanostusten läpäisevyydestä kohderyhmässä. Paraskaan mainos ei toimi, jos sitä ei levitetä riittävän kattavasti markkinointikohderyhmään, eikä toisaalta heikkoja toteutuksia muisteta.

Tuotteen käyttö
Voidaan mitata tuotteen viimeaikaista käyttöä, käyttöfrekvenssiä ja tuotteen tai tuotekategorian käyttöä yleensä. Nämä tulokset eivät kerro pelkästään kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja mieltymyksistä, vaan kilpailijatietoon yhdistettynä myös markkinaosuudesta.

Yritys-/brändimielikuvat
Kartoitetaan imagoon liittyviä mielikuvia: miten kuluttajat kokevat yrityksen tai brändin, mitä yritys tai brändi viestii ja miten esimerkiksi mainonnan ja viestinnän sanoma yhdistetään yritykseen tai brändiin. Tuotemielikuvaan sekä yrityksen imagoon liittyvät tekijät on hyvä tunnistaa sekä seurata miten niihin liittyvät mielikuvat kehittyvät.

Telebus-puhelinhaastattelut sopivat erityisen hyvin lyhyehköihin kyselyihin, nopeaan tiedonkeruuseen ja säännölliseen seuraamiseen. Kasvokkain tehtävien Omnibus-haastatteluiden hyötyjä ovat esimerkiksi hyvä kohderyhmien tavoitettavuus, laaja vastaajajoukko sekä aito vuorovaikutustilanne, jossa vastaajalla on mahdollisuus keskittyä täysin kysyttävään asiaan. Lue lisää Telebusista ja Omnibusista.

Lisätietoja Telebus- ja Omnibus-kyselyistä:
tutkimuspäällikkö Anne Kosonen, p. 010 758 5264
anne.kosonen@taloustutkimus.fi

Arkistoon