Uutiset 05.04.2024
Jaa:

Stressitasot nousevat ympäri maailmaa

Maailmanlaajuinen riippumaton markkinatutkimus- ja kyselyjärjestöjen verkosto (WIN), jonka jäsen myös Taloustutkimus Oy on, on tänään julkistanut vuosittaisen WIN World Survey -tutkimuksensa, joka tutkii yli 33000 ihmisen näkemyksiä ja uskomuksia 39 maassa ympäri maailman. Tällä kertaa tutkimus selvittää asioita liittyen terveyteen, mukaan lukien mielenterveys ja stressi.

Terveyden pisteytys ympäri maailmaa

Maailmanlaajuinen ihmisten terveystason käsitys on positiivinen, 57 % tuntee olonsa terveeksi ja 17 % erittäin terveeksi. Numerot ovat kuitenkin edelleen hieman alle pandemiaa edeltävän tason, jolloin yhteensä 76 % maailmanlaajuisesti ilmoitti tuntevansa itsensä terveeksi tai erittäin terveeksi.

Vaikka edellisessä tutkimuksessa maa, jossa ilmoitettiin korkeimmat huonon terveyden tasot, oli Puola (49 % vastaajista), tänä vuonna se on Nigeria, jossa 50 % ihmisistä kertoo huonosta terveydestä. Kaiken kaikkiaan Afrikka nousee esiin alueena, jossa oma terveys koetaan heikoksi (40 %), kun taas APAC-alueella (Asia-Pacific) vain 17 % ihmisistä raportoi saman käsityksen.

Lisääntynyt stressitaso

Edellisessä tutkimusaallossa 40 % ihmisistä (maailmanlaajuisesti) luonnehti kokonaisstressitasoaan joko "melko huonoksi" tai "erittäin huonoksi". Tänä vuonna WIN kysyi vastaajilta heidän stressitasoistaan heidän päivittäisessä elämässään. Tulokset paljastivat, että vain 6 % ei koskaan koe stressiä, ja 16 % melkein ei koskaan koe, jättäen 79 % ihmisistä kokemaan stressiä eri vakavuusasteissa. Eniten päivittäin stressaantuneita ovat täysipäiväisesti työskentelevät (82 %) ja opiskelijat (83 %).

Maantieteellisesti "rentoutunein" maailman osa on APAC, jossa 26 % vastaajista ei koskaan tai melkein koskaan koe stressiä. 

Työ ja raha pääasiallisimpia stressin syitä

Työ nousee esiin pääasiallisena syynä ihmisten kokemaan stressiin maailmanlaajuisesti (24 %). Erityisesti miehet huolehtivat tästä elämänalueesta, 27% ilmoittaa työnsä aiheuttavan heille stressiä verrattuna 20 %:iin naisista.

Tulot ja rahan puute on toinen huolenaihe (21 % mainitsee), miehet ja naiset kokevat tämän käytännössä yhtä stressaavana. Toisaalta naisten stressitaso perheeseen liittyen (kolmas alue, jonka kerrottiin aiheuttavan eniten stressiä päivittäin) on yhtä korkealla (22 % mainitsee) kuin rahan puute.

Löydökset vaihtelevat huomattavasti iän mukaan. 25–44-vuotiaat ovat eniten stressaantuneita työstään (29 % mainitsee),  55–64-vuotiaista 21 % vastaa näin. Toisaalta perhe nousee huolenaiheeksi erityisesti yli 65-vuotiaille, joista 26 % ilmoittaa kokevansa stressiä tästä osa-alueesta, verrattuna 19 prosenttiin 35–54-vuotiaista ja 15 % 25–34-vuotiaista.

Maantieteellisesti rahan puute on yleisin stressin aiheuttaja Afrikassa (26 %) sekä Amerikoissa ja APACissa (25 %). Euroopassa ollaan eniten huolissaan terveydestä ja elämänmuutoksista, kun taas MENA-alueella (Middle East & North Africa) 14 % vastaajista on stressaantunut maailman sotatilanteista ja 12 % perheistään.

LATAA ILMAINEN RAPORTTI

OTA YHTEYTTÄ