Uutiset 11.06.2019
Jaa:

Näkyykö yrityksen onnistunut viestintä myönteisenä julkisuutena?

Taloustutkimus ja M-Brain tarjoavat ensimmäistä kertaa yhteistyössä tutkittua ja analysoitua tietoa organisaatioiden viestinnän tueksi.

Yritysviestintä 2019 -tutkimuksessa toimittajat arvioivat organisaatioiden viestintätoimenpiteitä, mukana oli 141 organisaatiota. M-Brain toteuttaa erikseen tilattaessa julkisuusanalyysin tutkimuksessa mukana olevasta organisaatiosta. Analyysin mittarit räätälöidään tutkimusraportin sisältöjen mukaan. Näin pystymme yhteistyössä tuottamaan asiakkaalle entistä pätevämmän kokonaispaketin viestinnän mittaamiseen.

M-Brainin analyyseistä voit lukea lisää täältä.

Tutkimus sisältää mielenkiintoisia tuloksia myös toimittajan arjesta ja työskentelytavoista. Näistä tuloksista paljastuu esimerkiksi, että toimittajat käyttävät yritysten/organisaatioiden www-kotisivuja erittäin usein tiedonhankintakanavana (Yritysviestintä 2019, kaikki vastaajat, n=215).Kun tilaat raportin, saat hyvän läpivalaisun myös muista tiedonhankintakanavista.

Mitä tutkimus kertoo sinun yrityksesi viestinnästä? Saat toimittajilta arvion viestinnän seuraamisen ja yleisarvosanan lisäksi yhdentoista eri imagotekijän perusteella. Analyysimme kertoo myös, mitä imagotekijöitä toimittajat pitävät tärkeimpinä oman työnsä kannalta. Parhaiten pärjänneistä tietoa täällä.

Yritysviestintä 2019 -tutkimus toteutettiin helmi-huhtikuussa 2019. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat painetuissa tai sähköisissä joukkoviestimissä työskentelevät toimittajat, päätoimittajat, toimitus-, uutis- ym. päälliköt sekä toimitussihteerit valtakunnallisesti.  Tutkimuksessa on yhteensä 215 vastaajaa, vastaajamäärät vaihtelevat toimialoittain ja yrityksittäin/organisaatioittain.

Ostamalla käyttöönne tutkimuksen tulokset saatte tietää tarkemmin, millaisen yleisarvosanan olette saaneet, kuinka tuloksenne ovat muuttuneet sekä mitkä ovat yrityksenne/organisaationne vahvuuksia ja heikkouksia muihin toimialalla tutkittuihin verrattuna.


Lisätietoja Yritysviestintä -tutkimuksesta:
Paula Lehto
tutkimuspäällikkö
paula.lehto@taloustutkimus.fi
010 758 5275

Lisätietoja M-Brainin julkisuusanalyysistä:
Tuomas Lahti
Senior Analyst
tuomas.lahti@m-brain.com
040 716 8824