Mitä online-medioita omat tai kilpailijasi kohderyhmät seuraavat?

Mitä online-medioita omat tai kilpailijasi kohderyhmät seuraavat?

12.02.2020

Taloustutkimus tutkii vuosittain satojen Suomen tunnetuimpien brändien arvostusta ja käyttöä Brändien arvostus -tutkimuksella. Keräämme tietoa yhtä lailla myös verkossa toimivista brändeistä. Tätä tietoa voidaan tarkastella monesta eri kulmasta, mm. missä medioissa brändin kannattaisi näkyä kohdatakseen tehokkaimmin haluamansa yleisöt, esim. oman tai kilpailijan brändiä arvostavat kuluttajat.

Alla olevasta ns. verkostoanalyysin esimerkkikuvasta nähdään, että kaikkien brändien ei kannata maksaa näkyvyydestä kaikilla samoilla mediakanavilla. 

Analyysi eri brandien ja online-medioiden yhteisistä kohdderyhmistä.

Graafissa vihreän pallon koko kertoo brändin käyttäjien määrästä ja sininen viiva brändien arvostuksen ja mediakäytön kohtaamisesta

Graafista nähdään, että IS ja IL jakavat eniten käyttäjiä Brändin 4 kanssa, joten esimerkkibrändeistämme sen ehkä kannattaa maksaa näkyvyydestä näissä medioissa. Samalla näemme, että Brändi 4 jakaa käyttäjiä muutenkin ”viihteellisempien” medioiden kanssa, mikä voi myös jo antaa viitettä siihen, millaisella viestintäkulmalla sen kuluttajia kannattaa lähestyä.

Brändin 2 kannattaa selkeästi panostaa Helsingin Sanomiin, ja käyttäjämäärältään pienemmän Brändin 5 olisi varmasti kannattavinta kohdistaa mainoseurot näkyvyyteen Kauppalehden verkkosivuilla, ja viestin sävyn ja sisällön tulisi olla erilainen kuin Brändillä 4.

Jos haluat tietää mistä medioista löydät brändiäsi arvostavat kohderyhmät niin ota meihin yhteyttä ja keskustellaan miten voimme auttaa!

Miika Parpo
miika.parpo@taloustutkimus.fi
p. 010 758 5258

Lisätietoa Verkkobrändien arvostus -tutkimuksesta>>

Arkistoon