Menestys kuluttajatestissä nostaa selvästi tuotteen ostokiinnostusta

Menestys kuluttajatestissä nostaa selvästi tuotteen ostokiinnostusta

14.01.2020

60 % suomalaisista ilmoittaa, että menestys testissä lisää ostokiinnostusta.

Taloustutkimus kysyi marraskuussa tuhannelta suomalaiselta, miten tuotteiden menestys kuluttajien keskuudessa toteutetuissa tuotetesteissä vaikuttaa heidän ostokiinnostukseensa. Suomalaisille kuluttajille esitettiin kaksi kysymystä kuluttajatestien tulosten vaikuttavuudesta, kun tulos on tuotu esille tuotteen mainonnan yhteydessä, tuotepakkauksessa tai myymälämainonnassa.

Tieto siitä, että tuote on menestynyt kuluttajatestissä, lisää varsin selvästi ostokiinnostusta kyseistä tuotetta kohtaan. Peräti 60 % vastaajista ilmoittaa, että tämä lisää heidän kiinnostustaan ostaa tuote.Usein toteutettu makutestin muoto on niin sanottu vertaileva makutesti, missä tuotetta verrataan sokkotestissä kilpailevaan tai useisiin muihin tuotteiseen ja lopuksi pyydetään valitsemaan tuotteista parempi tai paras vaihtoehto. Tässä tapauksessa tieto siitä, että tuote on makutestin voittaja ja makutestin paras, lisää myös varsin selvästi kiinnostusta tuotetta kohtaan, vastaajista 43 % ilmoittaa tämän tiedon lisäävän heidän ostokiinnostustaan.Tulosten arvoa ehkä lisää myös se usein mainittu oletus, että kuluttajat usein vähättelevät mainonnan ja markkinoinnin vaikutusta omiin päätöksiinsä.

Ole yhteydessä meihin, niin lähetämme sinulle halutessasi ilmaisen tietopaketin tuotetestien tulosten vaikutuksesta ostokiinnostukseen.

Kysymykset esitettiin valtakunnallisen Telebus-tiedonkeruun yhteydessä marraskuussa viikoilla 46 ja 47.
Telebus-tutkimus

Lisätietoja tutkimuksen tuloksista, maku- ja tuotetestien toteutuksesta ja mahdollisuuksista yleisesti:

Jari Rainio, p. 010 758 5350
jari.rainio@taloustutkimus.fi

Kirta-Maria Haapasalo, p. 010 758 5352
kirta-maria.haapasalo@taloustutkimus.fi

Arkistoon